Q&A aangescherpt

Geplaatst op maandag 7 augustus 2023

We hebben de ‘veelgestelde vragen’ op de website aangescherpt en enkele vragen toegevoegd die naar voren kwamen tijdens de eerste bijeenkomst voor direct aanwonenden. De volgende vragen (en antwoorden) zijn toegevoegd: 

 • Wie heeft het besluit genomen om deze opvang in het Van der Valk Hotel te realiseren? 
 • Wordt planschade of financieel nadeel vergoed? 
 • Hoe kan ik het nieuws over deze opvanglocatie volgen? 
 • Hoe zijn/worden direct omwonenden betrokkenen/geïnformeerd? 
 • Blijft het parkeerterrein (met de oplaadpalen voor elektrische auto’s) van het hotel beschikbaar?

We kunnen nog niet op alle vragen antwoord geven. Simpelweg omdat we er nog over in gesprek zijn met het COA en Van der Valk. De vragen die we al wel kunnen beantwoorden, staan hier op onze website. Deze vragenlijst vullen we steeds aan, zodra helder is hoe we de nog ontbrekende vragen kunnen beantwoorden. We zullen daar dan melding van maken in deze nieuwsrubriek.

Meer nieuws

 • Q&A opvang asielzoekers aangescherpt

  21 sep 2023 - We hebben de ‘veelgestelde vragen’ op de website opnieuw wat verder aangescherpt.

 • Tweede infobijeenkomst omwonenden

  20 sep 2023 - Maandag 18 september vond een tweede informatiebijeenkomst plaats voor de direct omwonenden.

 • Raadsinformatiebrief 13 september

  14 sep 2023 - 13 september stuurde het college een informatienota (formeel: RaadsInformatieBrief of RIB) naar de gemeenteraad om de raadsleden uitleg te geven over het vervolgproces, ter voorbereiding van de voorgenomen opvang van asielzoekers.

 • Raadsinformatiebrief 22 augustus

  8 sep 2023 - 22 augustus stuurde het college een informatienota (formeel: RaadsInformatieBrief of RIB) naar de gemeenteraad om de stand van zaken toe te lichten rond de voorbereiding van de voorgenomen opvang van asielzoekers in het Van der Valkhotel.

Meer nieuws

Hoe tevreden bent u over deze pagina van de website?