Reactie op vragen omwonenden

Geplaatst op woensdag 4 oktober 2023

Vandaag ontvingen alle omwonenden die schriftelijk een vraag inleverden tijdens een van de informatiebijeenkomsten een reactie op hun vragen via e-mail. In het overzicht 'Vragen omwonenden over de asielopvang in Maashorst' (onderaan dit bericht) staan alle vragen die zijn ingediend, inclusief onze reactie.

Niet álle vragen/opmerkingen staan letterlijk in dit overzicht. Zo hebben we vragen van verschillende personen over hetzelfde onderwerp samengevoegd en zoveel mogelijk per onderwerp gebundeld. Vragen over persoonlijke omstandigheden zijn niet opgenomen. Die worden op andere wijze beantwoord. Dat geldt ook voor de opmerkingen en vragen die voortkomen uit de historie van Uden-Noord. Die krijgen een vervolg in het project Uden-Noord II en/of beantwoorden we apart. En ook hier geldt: op sommige vragen kunnen we nog geen precies antwoord geven, omdat we er nog over in overleg zijn met het COA of het Van der Valk Hotel. Dat is bijvoorbeeld het geval als het gaat om onderdelen van het veiligheidsplan. Zodra het veiligheidsplan klaar is, laten we weten wat hier zoal in is opgenomen.

Overigens vindt u de antwoorden op veel van uw vragen ook op de pagina Veelgestelde vragen op deze website. Dit overzicht vullen we steeds aan, zodra we antwoord kunnen geven op nog niet beantwoorde vragen. Heeft u toch nog een vraag? Stel deze gerust via asielopvang@gemeentemaashorst.nl.

Meer nieuws

 • Raadsinformatiebrief 28 november

  4 dec 2023 - Dinsdag 28 november schreef het college weer een informatienota (raadsinformatiebrief, ofwel RIB) aan de gemeenteraad (verzonden op 29 november) over de voortgang van de voorbereidingen.

 • Asielopvang in Uden kan van start

  30 nov 2023 - Het COA en Van der Valk Hotel hebben inmiddels voldaan aan alle voorwaarden die het college van B en W stelde aan de opvang van asielzoekers in het hotel.

 • Raadsinformatiebijeenkomst 20 november

  22 nov 2023 - Maandag 20 november hebben we, samen met het COA, het veiligheidsplan toegelicht aan de gemeenteraad.

 • Veiligheidsplan vastgesteld

  15 nov 2023 - Dinsdag 14 november heeft het college het veiligheidsplan vastgesteld. In dat plan zijn afspraken vastgelegd die moeten bijdragen aan de gewenste leefbaarheid en veiligheid rond de opvang,

Meer nieuws

Hoe tevreden bent u over deze pagina van de website?