Input ophalen voor omgevingsvisie tijdens inloopdagen: wat zijn uw verwachtingen en ideeën voor Maashorst?

Geplaatst op zaterdag 11 juni 2022

De gemeente Maashorst werkt in de aanloop naar de invoering van de Omgevingswet in 2023 aan haar omgevingsvisie. Daarbij zoeken we nadrukkelijk de inbreng van inwoners, ondernemers, verenigingen en andere belanghebbenden. Wat zijn hún verwachtingen en ideeën voor de toekomst? Dat horen we graag tijdens inloopbijeenkomsten in de zes de dorpen, op 13 tot en met 21 juni.

Hoe zorgen we ervoor dat iedereen in de gemeente Maashorst prettig kan blijven wonen en werken? Hoe zien wij onze leefomgeving in de toekomst? Voor welke uitdagingen staan we bij nieuwe ontwikkelingen? De ambities en beleidsdoelen voor de fysieke leefomgeving binnen de gemeente Maashorst leggen we voor de lange termijn vast in een omgevingsvisie. Dan gaat het dus over ruimte, water, milieu, natuur, landschap, verkeer en vervoer, wonen en werken en cultureel erfgoed. We houden daarbij rekening met opgaven zoals de klimaatverandering, de energietransitie en woningbouw.

Ambities voor de toekomst
Tijdens de inloopdagen halen we in een open gesprek met inwoners/ondernemers graag op wat hún verwachtingen en ideeën voor de toekomst (periode 2030-2040) zijn. Die gesprekken voeren we aan de hand van basiskaarten waarop de kenmerken van het gebied/de dorpen staan. Veel ligt immers al vast. Want De Maashorst en het vliegveld blijven echt wel waar die zijn. En we weten ook al dat we meer groen in de kernen willen, in verband met hittestress. Verder willen we ook natuurlijke overgangen tussen de kernen en het buitengebied.

Ontwikkelingsrichting aangeven
Maar voor heel veel gebieden binnen onze gemeente kunnen we nog ontwikkelingsrichtingen aangeven. Bijvoorbeeld: dat gebied moet écht bewaard blijven voor recreatie. En dáár is prima plek voor landbouw, tuinbouw of veeteelt. En moet daar dan ook ruimte zijn voor wonen? Wat is een goede plek voor een kleinschalig bedrijventerrein? Of ruimte voor mensen die zelfvoorzienend willen wonen. Een zonnepark? Kan ook dáár, of dáár. Waar zou meer groen moeten zijn? Waar juist industrie of landbouw? Het kan per gebied verschillen. En we horen graag hoe u daar over denkt.

In gesprek met inwoners

De inloopdagen zijn:

- Maandag 13 juni Schaijk, Phoenix   15:00-21:00 uur
- Dinsdag 14 juni  Zeeland, De Garf   15:00-20:00 uur
- Woensdag 15 juni  Reek, Het wapen van Reek  15:00-20:00 uur
- Donderdag 16 juni  Volkel, de Schakel  15:00-21:00 uur
- Zaterdag 18 juni Uden, Marktstraat 17  10:00-16:00 uur
- Maandag 20 juni Uden, vergadercentrum Meeters 15:00-21:00 uur
- Dinsdag 21 juni  Odiliapeel, Terra Victa   15:00-21:00 uur

Medewerkers van de gemeente Maashorst zijn aanwezig om uitleg te geven en te luisteren naar uw verwachtingen en ideeën. Overigens zonder daar enige toezeggingen over te kunnen doen. De focus ligt daarbij telkens op het betreffende dorp. Bent u verhinderd tijdens de inloopavond in eigen dorp? Geen probleem, kom gerust naar een van de andere inloopdagen. Er hangen telkens kaarten van alle dorpen.

Inbreng onmisbaar
“We horen tijdens deze inloopdagen graag hoe inwoners, ondernemers en andere belanghebbenden kijken naar de toekomst van hun eigen leefomgeving”, zegt wethouder Franko van Lankvelt. “Die inbreng is heel belangrijk en onmisbaar. Het gaat immers om hun directe leefomgeving. Hebben ze zelf ideeën voor een bepaald gebied? Die input die we tijdens de inloopdagen ophalen, gaat ons straks heel goed helpen bij het opstellen van de omgevingsvisie.”


Meer informatie over de Omgevingswet staat op www.gemeentemaashorst.nl.

Meer nieuws

 • 13 juli Workshop opzetten zonnepark

  27 jun 2022 - Hoe ontwikkelt u een zonnepark in lokaal eigendom? De gemeente Maashorst vindt dat projecten voor duurzame energie met en voor de lokale samenleving moeten worden ontwikkeld. Daarom willen we onze inwoners betrekken bij de mogelijkheid tot het ontwikkelen van zonneparken in lokaal eigendom. Eerder organiseerden we al een informatieavond en een excursie naar een zonnepark. Op 13 juli organiseren we een workshop. Bent u erbij?

 • Maashorst partner van het JOGG werknet

  24 jun 2022 - Gemeente Maashorst zet zich in voor een positieve gezondheid van alle inwoners. Gezondheid is meer dan alleen ‘niet ziek zijn’ en daarom kiest Maashorst ervoor in te zetten op preventie. De gemeente is daarom vanaf heden partner van het JOGG werknet.

 • Tijdelijke afsluiting N264

  24 jun 2022 - In verband met wegwerkzaamheden (herstellen asfalt) is de N264 gedeeltelijk afgesloten vanaf vrijdag 24 juni 19.00 uur t/m maandag 27 juni 05.00 uur. De afsluiting is ter hoogte van Volkel, tussen hectometerpalen 26.8 en 30.1. Het verkeer wordt omgeleid.

 • Duurzaamheidsmarkt in Schaijk op zaterdag 25 juni

  22 jun 2022 - Onder de paraplu van Natuurlijk Schaijk organiseert een groepje duurzame enthousiastelingen een Duurzaamheidsmarkt in Schaijk. Veel mensen willen hun huis verduurzamen om zo bij te dragen aan de oplossing van het klimaatprobleem. En tegelijkertijd de sterk stijgende energierekening laag houden. Maar waar begin je? Wat kun je doen?

Meer nieuws

Hoe tevreden bent u over deze pagina van de website?