KernenCV en experimenteerwijken: Samen werken aan leefbaarheid

Geplaatst op woensdag 24 januari 2024

In gemeente Maashorst werken we hard aan participatie. Zo willen we ook de participatie ‘van onderop’ stimuleren. Dit betekent dat we het fijn vinden als mensen zelf met initiatieven komen voor een betere leefomgeving. Daarom zijn we ongeveer anderhalf jaar geleden - ook om die reden - gestart met het kernenCV-traject. Een kernenCV beschrijft hoe het dorp er nu uitziet en waar het dorp aan wil werken op het gebied van leefbaarheid. Maashorst ondersteunt en faciliteert hierbij. Want werken aan leefbaarheid doen we samen.

Kernen aan de slag

In Maashorst zijn zes kernen met de kernenCV’s aan de slag: Zeeland, Schaijk, Reek, Odiliapeel, Volkel en Uden-Buiten. Kerngroepen hebben inmiddels de huidige en gewenste situatie op het gebied van leven, ondernemen, ontspannen, leren en zorgen in hun kern in kaart gebracht. Momenteel leggen kernen de laatste hand aan hun kernenCV en proberen ze hier concrete acties aan te verbinden, en dus tot initiatieven te komen. In 2024 gaat Maashorst met de kernen in gesprek om te kijken waar (gezamenlijke) kansen liggen. Wat kan wel/niet concreet worden opgepakt? Wat kan een kern zelf oppakken, en wat eventueel gezamenlijk? Waar dat kon en paste, waren de kernenCV’s ook voor gemeente Maashorst al van waarde, bijvoorbeeld bij het opstellen van de Omgevingsvisie.

Experimenteerwijken in Uden

Uden bewandelt een ander pad. Waarom? Uden heeft een meer stedelijk karakter, waardoor er andere kansen en uitdagingen zijn. Daarom gingen we in juni 2023 aan de slag met zes experimenteerwijken: Bitswijk, Centrum, Raam, Bogerd, Heufkens en Zuid-Uden-Zuid. Deze wijken hebben allemaal een eigen karakter en verschillen van elkaar op het gebied van bewonersbetrokkenheid. Samen met de experimenteerwijken kijken we wat de wensen en behoeftes zijn. De eerste gesprekken met deze wijken hebben inmiddels plaatsgevonden. In 2024 willen we participatie in de experimenteerwijken verder vormgeven. Dit geldt ook voor de rol die de gemeente hierin neemt. Wat we in deze wijken leren, willen we later ook in andere wijken in Uden toepassen.

Meer nieuws

Meer nieuws

Hoe tevreden ben je over deze pagina van de website?