Maashorst steunt verzoek COA verhoging aantal bewoners

Geplaatst op dinsdag 6 februari 2024

Het COA gaat bij de voorzieningenrechter vragen om de opvang van 300 bewoners mogelijk te maken in de noodopvang in Uden. De gemeente Maashorst steunt dit verzoek door zich, zoals dat heet ‘in de zaak te voegen’.

De noodopvang op de locatie Van der Valk is ontwikkeld voor het opvangen van 300 personen. Als gevolg van de voorlopige voorziening van 22 december 2023, uitgesproken door de bestuursrechter, mogen op dit moment slechts 200 personen in de noodopvang verblijven. De rechter heeft in zijn vonnis onder meer een aantal voorwaarden vastgelegd, en gezegd dat moet worden gekeken of het goed gaat met de opvang. Hij heeft daarvoor een termijn van een maand genoemd.

Voorwaarden

COA en gemeente stellen vast dat het sinds 20 december 2023 – dus al zes weken - heel goed gaat in de opvang, en dat voldaan wordt aan alle voorwaarden die door de rechter zijn gesteld. Als gevolg van de recente uitspraak inzake de opvang in Ter Apel en het binnenkort sluiten van een aantal tijdelijke opvanglocaties, is bovendien de druk op het inzetten van alle mogelijke beschikbare capaciteit voor het COA van groot belang. Het COA (dat immers de omgevingsvergunning heeft aangevraagd bij de gemeente) daarom aan de rechter vragen de voorlopige voorziening aan te passen en de maximale bezetting te verhogen van 200 naar 300 personen. De gemeente Maashorst steunt dit verzoek.

Nationale crisis

Waarnemend burgemeester Rianne Donders: “Ons primaire doel was steeds om 300 mensen op een humane manier te huisvesten, daarvoor hebben wij ook een omgevingsvergunning verleend: 300 personen, voor een periode van maximaal drie jaar. Op die manier willen we een bijdrage leveren aan het oplossen van deze nationale crisis, want de nood en daarmee de urgentie zijn hoger dan ooit. Wij constateren net als het COA dat alles goed en rustig verloopt in en om de opvang. Dat nemen we mee in onze afwegingen, net als de belangen van de omwonenden.” Het omwonendenoverleg is woensdagavond 31 januari ingelicht over het voornemen van het COA en het verzoek aan de gemeente. Sommige omwonenden zijn tegen het verzoek, anderen vroegen of zij hun steun voor uitbreiding kunnen laten weten aan de rechtbank.

Meer nieuws

 • Verdiepend onderzoek nodig op nieuwe locatie Uden Red Sox

  18 jul 2024 - Maashorst moet een verdiepend flora- en faunaonderzoek doen op de beoogde nieuwe locatie van de Uden Red Sox. Zo luidt de opdracht van de ODBN.

 • Voorkeursvolgorde voor initiatieven zon-op-land

  18 jul 2024 - De openstelling voor de ontwikkeling van in totaal 30 hectare zonneparken binnen de gemeente Maashorst was een succes. Er zijn acht initiatieven ingediend. Het college heeft nu besloten in welke volgorde deze initiatieven in behandeling worden genomen. Het volgt daarmee het advies van het onafhankelijk extern deskundigenpanel.

 • Start verkoop kavels op bedrijventerrein Reek-Zuid

  17 jul 2024 - Gemeente Maashorst start op 15 september met de verkoop van 11 ruime kavels voor wonen en werken, en één bedrijfskavel op bedrijventerrein Reek-Zuid in Reek.

 • Mega Kermis Uden

  12 jul 2024 - Van vrijdag 19 tot en met zondag 28 juli is er weer een Mega Kermis in Uden.

Meer nieuws

Hoe tevreden ben je over deze pagina van de website?