Nieuws

  • Preventie Team Jeugd aan de slag in Maashorst

    26 apr 2023 - De leden van het Preventie Team Jeugd van de gemeente Maashorst zijn herkenbare aanspreekpunten voor jongeren en hun ouders in Maashorst. Zij zijn aanwezig in de directe omgeving om opvoed- en opgroeivragen te kunnen stellen.

  • Zienswijze of bezwaar?

    12 mei 2022 - De officiële publicaties voor onze gemeentelijke bekendmakingen staan op www.overheid.nl. Daar kunt u de stukken inzien. Aangevraagde vergunningen liggen echter niet ter inzage. Deze zijn puur bedoeld ter informatie. U kunt hiertegen dan ook geen zienswijze of bezwaar indienen. Voorgenomen besluiten liggen wél ter inzage. U kunt hiertegen een bezwaar of zienswijze indienen.

Hoe tevreden ben je over deze pagina van de website?