Subsidies voor professionele organisaties

Professionele organisaties uit de gemeente Maashorst kunnen een jaarlijkse of eenmalige subsidie aanvragen. Heeft jouw organisatie voor 2023 subsidie gekregen en ga je door met dezelfde activiteiten? Dan kun je voor 2024 weer subsidie krijgen, tenzij anders is besloten.

We zijn nu bezig met het maken van nieuw beleid en de bijbehorende regelingen voor de subsidies. Voor sommige beleidsterreinen/-onderdelen is dit al gebeurd. Hiervan ben je dan al op de hoogte. Deze subsidie moet je wel aanvragen. Wanneer en hoe dit kan, staat hieronder uitgelegd.

Aanvragen jaarlijkse subsidie 2023

Aanvragen om jaarlijkse subsidie 2023 kunnen niet meer worden ingediend.

Aanvragen jaarlijkse subsidie 2024

Aanvragen voor jaarlijkse subsidie voor 2024 moeten uiterlijk 1 mei 2024 bij ons binnen zijn. Aanvragen die we na 1 mei ontvangen, nemen we niet meer in behandeling. Dit kun je doen met het formulier dat je hieronder kunt downloaden.

We zijn bezig om het indienen van aanvragen met eHerkenning voor bedrijven/organisaties mogelijk te maken. Zo gauw dat kan, lees je dat hier. In deze uitleg (DOCX, 77.5 kB) kun je lezen hoe je een account voor eHerkenning kunt aanvragen.

Heb je al een subsidieaanvraag voor 2024 ingediend?

Dan hoef je dit niet opnieuw te doen. Misschien moet je nog wel extra gegevens aanleveren. Dit hangt af van de nieuwe regelingen. Dat hoor je dan zo snel mogelijk van ons.

Aanvraagformulier 2024 jaarlijkse subsidie

Overige aanvraagformulieren

Aanvraag eenmalige/incidentele subsidie

Een aanvraag eenmalige subsidie of vaststelling van een subsidie voor een professionele organisatie doe je schriftelijk. Hiervoor kun je de onderstaande formulieren gebruiken.

Overige subsidies

Een overzicht van de overige subsidies, zoals de Subsidieregeling POV/VVE of de Subsidieregeling Centrumpromotie, die je als professionele organisatie kunt aanvragen, vind je op de pagina Subsidies.

Vragen?

Heb je nog vragen? Neem dan gerust contact op met de subsidiemedewerkers via vragenoversubsidies@gemeentemaashorst.nl (niet voor het indienen van aanvragen).

Hoe tevreden ben je over deze pagina van de website?