Vroegsignalering bij betalingsachterstanden

Een betalingsachterstand bij de woningcorporatie, het energie- of waterbedrijf of de zorgverzekering kan natuurlijk een keer gebeuren. Om te voorkomen dat dit oploopt tot een schuld is per 1 januari 2021 de Wet gemeentelijke schuldhulpverlening (Wgs) aangepast.

Met deze gewijzigde wet is vroegsignalering van schulden een wettelijke taak voor de gemeente en hebben wij de verplichting om inwoners met schulden te helpen.

Gemeente ontvangt signaal

Bepaalde bedrijven en instanties mogen sinds 1 januari 2021 gemeenten waarschuwen, als zij zien dat hun klanten hun rekeningen niet betalen. Het gaat hierbij om verhuurders van woningen, drinkwaterbedrijven, energieleveranciers en zorgverzekeraars. Dit noemen wij ook wel signaalpartners. Deze signaalpartners hebben hiervoor niet eerst toestemming nodig van de klant. De bedrijven en instanties geven pas een signaal als hun eigen inspanningen betalingsachterstanden niet oplossen. Het gaat dan om inspanningen zoals een betalingsregeling aanbieden en het persoonlijk contact zoeken.

Uitnodiging voor gesprek

Heeft u langdurige betalingsachterstanden bij een van de signaalpartners, dan neemt de schulddienstverlener van de gemeente contact met u op. En worden met u de verschillende mogelijkheden besproken om betalingsachterstanden op te lossen en in de toekomst te voorkomen. Wilt u zelf contact opnemen? Dat kan via de Centrale Toegang Sociaal Domein: 0413 - 28 19 11.

Gebruik persoonsgegevens

In de Wet staat welke persoonsgegevens wij als gemeente mogen ontvangen. Wij gebruiken uw persoonsgegevens om:

Hoe tevreden bent u over deze pagina van de website?