Schuldhulpverlening

Meestal redt u zich prima in het dagelijks leven. Soms verandert uw situatie. U verliest bijvoorbeeld uw werk, u kunt uw hypotheek niet meer betalen, en vervolgens komen er schulden.

Als dat u overkomt vraagt u vaak eerst hulp aan uw omgeving. Familie, vrienden of buren kunnen u ondersteunen of helpen bij een oplossing.

Wat kunt u zelf regelen?

Als u betalingsachterstanden of dreigende schulden heeft, kunt u zelf ook al wat doen om ze op te lossen. Soms is het voldoende als een familielid of kennis u helpt om de administratie op orde te krijgen en u de weg te wijzen. Op de website www.zelfjeschuldenregelen.nl (Deze link gaat naar een andere website) geeft het Nibud tips en adviezen.

Ook de volgende website kunnen u helpen om uw financiën op orde te krijgen:

Komt u er niet uit?

Lukt het u niet om zelfstandig uw geldzaken op orde te krijgen? Neem dan contact met ons op: 0413 - 28 19 11. Of vul het Aanmeldingsformulier Schulddienstverlening (PDF, 79.5 kB) in en stuur het op. Onze schulddienstverleners kijken samen met u naar de oorzaak van uw financiële problemen. Uw persoonlijke omstandigheden worden in kaart gebracht en u krijgt advies over welke hulp het beste bij u past en wat nodig is om uit de financiële problemen te komen. U kunt ook contact met ons opnemen voor financieel advies bij betalingsachterstanden. De gemeente betaalt niet uw schulden, maar helpt u wel bij het zoeken naar een oplossing.

Afhankelijk van uw situatie kan de gemeente onder andere informatie en advies geven, doorverwijzen naar andere hulpverlenende instanties, een budgetplan opstellen, aanmelden voor een Minnelijk schuldregelingstraject en informeren over diverse budgetcursussen. De gemeente werkt nauw samen met Ons welzijn, de Kredietbank Nederland en diverse andere hulpverlenende instanties.

Eerste gesprek schuldhulpverlening

Vraagt u schuldhulpverlening aan bij de gemeente? U krijgt binnen maximaal 4 weken een uitnodiging voor eerste gesprek. Voor deze afspraak brengt u de volgende zaken mee: 

Crisissituatie

Kan een gesprek niet wachten en is er een dringend situatie? Bijvoorbeeld als u uit uw woning gezet dreigt te worden, uw gas, water en elektriciteit wordt afgesloten of uw zorgverzekering wordt opgezegd. Wij zorgen dan dat u binnen 3 werkdagen een gesprek heeft. Voor een crisismelding kunt u alle werkdagen telefonisch contact opnemen met de Centrale Toegang Sociaal Domein: 0413 - 28 19 11.

Schuldhulpverlening zelfstandig ondernemers

Er is een verschil tussen schuldhulpverlening voor particulieren en voor ondernemers. Heeft u een eigen bedrijf? Dan kunt u hulp vragen bij bijvoorbeeld uw accountant, uw bank of het Instituut Midden en Kleinbedrijf. Ook kunt u bij uw gemeente een bijstandsverlening voor zelfstandigen aanvragen. Als u zelfstandig ondernemer bent en om schuldhulpverlening vraagt, beoordeelt de gemeente op basis van uw persoonlijke en financiële situatie de mogelijkheden binnen het Bbz en de Wet gemeentelijke schuldhulpverlening (Wgs). Wilt u als ondernemer meer informatie of heeft u vragen over schulden? Neem dan contact op met de Centrale Toegang Sociaal Domein via telefoonnummer 0413 - 28 19 11.

Hoe tevreden bent u over deze pagina van de website?