Meldpunt verplichte GGZ

Het kan zijn dat mensen zichzelf of anderen iets dreigen aan te doen door een psychiatrische aandoening. Soms is dan verplichte geestelijke gezondheidszorg nodig.

Op 1 januari 2020 trad de nieuwe Wet verplichte GGZ (WvGGZ) in werking, die de oude wet Bijzondere Opname Psychiatrische Ziekenhuizen (Wet BOPZ) verving. De nieuwe wet maakt het mogelijk dat de betrokkene en de naaste familie inspraak hebben in de behandeling en ook in de zorg en ondersteuning daarna. De WvGGZ maakt het mogelijk dat een verplichte behandeling ook thuis of poliklinisch kan plaatsvinden.

Meldpunt verplichte GGZ

Denkt u dat iemand dringend psychische hulp nodig heeft? Of heeft u te maken met een verward persoon? U kunt dan een melding doen via het Meldpunt Verplichte GGZ via telefoonnummer 085 - 020 59 35. Familie of buren merken vaak als eersten dat het niet goed gaat met iemand of dat iemand een verwarde indruk maakt. Het is belangrijk om dit te melden voordat de situatie ernstig wordt. De betrokkene kan dan zo snel mogelijk hulp krijgen. Het meldpunt werkt samen met zorgaanbieders, politie, wijkteams, het Veiligheidshuis en de familie of mensen in de omgeving aan een oplossing.

Wat gebeurt er met uw melding?

Na uw melding onderzoekt de gemeente of en welke hulp er nodig is. Dit gebeurt met een zogenaamd verkennend onderzoek. Een psychiatrisch geschoolde medewerker maakt een afweging of de betrokkene zichzelf of anderen ernstig nadeel kan toebrengen en of een eventuele psychiatrische stoornis daarbij een rol speelt. Als er hulp nodig is, probeert de medewerker eerst vrijwillige hulp in te zetten. Alleen als het echt niet anders kan, wordt verplichte zorg aangevraagd.

Wat gebeurt er als acuut gevaar dreigt?

In geval van een crisis, belt u 112. Na uw melding kan onmiddellijk verplichte psychische zorg worden ingezet. Dit gebeurt op basis van een medische verklaring van een psychiater.

Hoe tevreden bent u over deze pagina van de website?