Hulp bij huishouden

Heeft u hulp in uw huishouding nodig omdat u bijvoorbeeld een ongeval heeft gehad, ziek bent of omdat u door de ouderdom slecht ter been bent?

Er zijn online veel (particuliere) organisaties te vinden die huishoudelijke hulp aanbieden. Typt u bij een zoekmachine (zoals Google) bijvoorbeeld in 'ik zoek huishoudelijke hulp'.

Lukt het u niet om de hulp zelf te regelen? Bel dan met de Centrale Toegang Sociaal Domein: 0413 - 28 19 11. Wij gaan dan met u in gesprek en bepalen of u hulp nodig heeft.

Welke hulp biedt de gemeente?

Uw situatie bepaalt welke hulp u krijgt:

  1. Allereerst bekijken we samen of u zelf uw problemen kunt oplossen. Bijvoorbeeld door hulp van familie, vrienden en bekenden. 
  2. Verder kijken we of u geholpen bent met een algemene hulpdienst.
  3. Als u meer hulp nodig heeft, dan kunnen we u helpen met hulp in natura, waarbij de gemeente alles voor u regelt.
  4. U betaalt voor Hulp bij het huishouden een eigen bijdrage van 19 euro per maand.

Welke aanbieders zijn er?

Binnen de gemeente Maashorst zijn de volgende aanbieders gecontracteerd: 

Nieuwe aanbesteding voor 2024

Op dit moment loopt een nieuwe aanbesteding voor Hulp bij het Huishouden. Vanaf 1 januari 2024 gaan de nieuwe contracten met de aanbieders in. Zorgaanbieders hebben recent de mogelijkheid gehad om zich in te schrijven voor deze aanbesteding. Een van onze huidige aanbieders, Brabantzorg, heeft besloten om niet deel te nemen aan deze aanbesteding. Alle klanten van Brabantzorg ontvangen hierover een brief van de gemeente.

Hieronder vindt u een lijst met veelgestelde vragen en de bijbehorende antwoorden. Worden uw vragen niet beantwoord? Aarzel dan niet om contact op te nemen met ons via 0413 - 28 19 11 of stuur een e-mail naar info@gemeentemaashorst.nl. Zet in de onderwerpregel dat u een vraag heeft over Brabantzorg/Hulp bij het Huishouden.

Waarom stopt BrabantZorg met Hulp bij het huishouden?

BrabantZorg heeft niet meegedaan in de wettelijk verplichte nieuwe aanbesteding voor Hulp bij huishouden (Wmo). Reden daarvoor is dat BrabantZorg vanwege de toenemende vraag naar intensievere wijkverpleging en verpleeghuiszorg en door de tekorten in de zorg heeft besloten zich in de toekomst vooral te richten op die intensievere zorg.

Blijft BrabantZorg nog wel andere zorg leveren?

Ja. De andere zorgtaken blijven BrabantZorg gewoon uitvoeren. Ze stoppen alleen met Hulp bij huishouden uit de Wmo.

Ik heb nu nog Hulp bij huishouden van BrabantZorg. Wat moet ik doen?

U hoeft op dit moment niks te doen. BrabantZorg heeft nog tot 1 januari een contract om uw hulp te blijven leveren. Alle aanbieders van Hulp bij huishouden en de gemeenten gaan zo snel mogelijk met elkaar in gesprek om te kijken wie welke cliënten en medewerkers overneem. U krijgt hierover bericht zodra er meer bekend is.

Ik wil nu meteen overstappen naar een andere aanbieder. Wat moet ik doen?

We vragen u nadrukkelijk om te wachten op een bericht van de gemeente en op dit moment geen actie te ondernemen. De gemeenten gaan zo snel mogelijk met alle aanbieders in gesprek om te zorgen voor een goede overgang van cliënten en medewerkers. Daarvoor vragen we uw geduld.

Welke aanbieders krijgen wel een contract?

Dat wordt bekendgemaakt op het moment dat de gunning definitief is. Dit vraagt altijd wat extra tijd na de voorlopige gunning, omdat er een mogelijkheid is tot bezwaar.

Ben ik verzekerd van huishoudelijke zorg?

Tot 1 januari 2024 ontvangt u huishoudelijke thuiszorg via BrabantZorg zoals u dat gewend bent, onder voorbehoud van voldoende capaciteit bij BrabantZorg. Na 1 januari zal een andere organisatie de huishoudelijke thuiszorg overnemen. Cliënten hoeven hier zelf niets voor te doen. U wordt hierover geïnformeerd door Brabantzorg en de gemeente.

Ik ben aangemeld bij BrabantZorg maar mijn hulp is nog niet gestart. Kan ik nu nog overstappen naar een andere aanbieder?

Op dit moment is overstappen niet mogelijk. Brabantzorg neemt zo snel mogelijk contact met u op.

Raak ik nu mijn hulp kwijt?

We doen ons uiterste best om ervoor te zorgen dat iedereen zijn of haar vaste hulp behoudt. Maar we kunnen niet garanderen dat dat ook altijd lukt. Hulpen kunnen natuurlijk ook zelf een andere keuze maken. Zodra we hierover meer weten, ontvang u een brief van Brabantzorg.

Raakt mijn hulp nu zijn of haar baan kwijt?

De medewerkers van BrabantZorg kunnen aan het werk gaan bij een andere werkgever. Er is genoeg werk voor hulpen bij huishouden. Maar dat beslissen zij natuurlijk zelf. Het risico op werkloosheid is heel klein.

Moet ik opnieuw een aanvraag doen?

Nee, u behoudt uw recht op Hulp bij huishouden.

Kom ik nu onderaan een wachtlijst?

Nee, uw komt niet onderaan een lijst. We proberen alle bestaande cliënten zo snel mogelijk in te passen bij een andere aanbieder.

Hoe weet ik welke aanbieder mij het snelst weer kan helpen?

Die informatie is nu niet bekend.

Verandert de hulp die ik krijg?

Nee, de inhoud van de hulp die u krijgt, verandert niet. Wel zal de nieuwe aanbieder opnieuw afspraken met u maken, bijvoorbeeld over het tijdstip waarop de hulp kan komen.

Wanneer hoor ik hoe het er voor mij uit gaat zien?

Dat is nog niet bekend en hangt van veel factoren af. Zodra daarover meer bekend is, ontvangt u een brief van Brabantzorg en de gemeente.

Wat moet ik doen met het zorgdossier van BrabantZorg?

Dat mag u nu nog bewaren. Binnenkort ontvang u informatie over hoe u het zorgdossier terug kunt sturen naar BrabantZorg.

Tekort aan medewerkers in de zorg, ook in Maashorst

Landelijk is een tekort aan medewerkers in de zorg. Dat is in Maashorst niet anders. Om de goede zorg op de goede plek te geven, en te garanderen dat mensen die urgent of met spoed hulp nodig hebben die ook krijgen, nemen Maashorst en de zorgaanbieders maatregelen. Als het echt nodig is, kan het zo zijn dat cliënten tijdelijk wat minder of wat minder vaak hulp krijgen dan waar ze recht op hebben. Ook doet wethouder Ramona Sour een moreel appèl op inwoners om alleen gebruik te maken van de WMO als dat echt nodig is.  Alle inwoners in Maashorst die hulp bij het huishouden ontvangen via de WMO, hebben hierover een brief (PDF, 160.7 kB)ontvangen..
 

Ik heb mijn individuele situatie bekeken en wil mijn hulp bij huishouden minderen. Hoe moet ik dat doen?

U kunt contact opnemen met onze centrale Toegang via 0413 28 19 11. Onze medewerkers van de Toegang zullen dan een gesprek met een van onze Wmo consulenten inplannen. Zo’n gesprek kan in veel gevallen telefonisch plaatsvinden. Onze Wmo consulent zal samen met u kijken naar het minderen van uw huishoudelijke ondersteuning.

Ik heb mijn individuele situatie bekeken en wil mijn hulp bij het huishouden stopzetten. Hoe moet ik dat doen?

U kunt contact opnemen met onze centrale Toegang via 0413 28 19 11 of toegangSD@gemeentemaashorst.nl. Vertel aan onze medewerkers van de Toegang dat u, uw huishoudelijke hulp indicatie wilt beëindigen en waarom. Wij zullen er dan voor zorgen dat de indicatie wordt stopgezet. U ontvangt in dat geval een beëindigingsbeschikking. In sommige gevallen zal de medewerker van de Toegang eerst overleggen met een van onze Wmo consulenten. Indien wij twijfelen of het voor u verstandig is om de indicatie te beëindigen, zullen wij een afspraak met onze Wmo consulent voor u inplannen. De Wmo consulent zal dan samen met u kijken naar de mogelijkheden.

Ik ben mijn individuele situatie nagegaan en wil mijn hulp bij huishouden stoppen/ minderen. Als ik in de toekomt toch meer nodig blijk te hebben kan dit dan nog?

Wanneer u later van mening bent dat u toch (meer) huishoudelijke hulp nodig heeft, kunt u weer contact opnemen met onze Toegang via 0413 28 19 11. Onze medewerker van de Toegang zal dan een afspraak bij een van onze Wmo consulenten inplannen. De Wmo consulent zal samen met u, uw situatie (van dat moment) en de noodzakelijkheid van ondersteuning opnieuw beoordelen. Het is mogelijk dat het besluit van de consulent afwijkt van een eerdere toekenning in het verleden.

Kan ik mijn hulp bij huishouden ook tijdelijk, dus voor een vaste periode minderen of stoppen?

Omdat elke toekenning maatwerk is, zal dit met een Wmo consulent besproken moeten worden. Indien u tijdelijk wilt stoppen of minderen, vraag dan een afspraak met een Wmo consulent aan. U kunt hiervoor contact opnemen met de Centrale Toegang: 0413 28 19 11.

Ik heb binnenkort een keukentafel gesprek, moet ik wachten tot dan om hulp bij huishouden te bespreken?

Ja, u kunt wachten tot de afspraak met uw Wmo consulent.

Ik sta al erg lang op de wachtlijst voor hulp bij huishouden, hoe weet ik of er bij mij spraken is van urgentie?

Wanneer er sprake is van urgentie is dit tijdens het onderzoek door de Wmo consulent besproken. U kunt dit terugvinden in uw gespreksverslag.

Ik sta al erg lang op de wachtlijst voor hulp bij huishouden, hoe weet ik of er sprake is van spoed?

Wanneer er sprake is van spoed is dit tijdens het onderzoek door de Wmo consulent besproken. U kunt dit terugvinden in uw gespreksverslag.

Ik heb nu hulp bij huishouden nodig, wat moet ik doen?

Wij vragen u om eerst te onderzoeken wat u zelf kunt doen om uw hulp te organiseren: heeft u mensen in uw netwerk die u (gedeeltelijk) kunnen ondersteunen bij uw huishoudelijke werkzaamheden? Of, heeft u de financiële middelen om huishoudelijke hulp particulier in te kopen? Vraag onze Toegang voor adressen waar u voor een redelijke prijs particuliere hulp kunt inkopen. Zijn er hulpmiddelen in de markt beschikbaar die de huishoudelijke werkzaamheden makkelijker voor u maken? Te denken aan vaatwasser, droger, robot stofzuiger etc. Heeft u huishoudelijke hulp nodig na een operatie? Onderzoek de mogelijkheden bij uw zorgverzekeraar. De zorgverzekeraar kan in sommige gevallen na een operatie ook tijdelijk huishoudelijke hulp verstrekken. Ziet u geen mogelijkheden om het zelf op te lossen? Neem dan contact op met onze centrale Toegang via 0413 28 19 11. Zij zullen een afspraak met een van onze Wmo consulenten inplannen. Onze Wmo consulent zal samen met u beoordelen welke ondersteuning in uw situatie noodzakelijk is.

Mijn aanvraag voor huishoudelijke hulp is niet verlengd, wat moet ik nu doen?

De consulent heeft in dat geval beoordeeld dat de huishoudelijke ondersteuning niet noodzakelijk is. U kunt er dan voor kiezen om zelf huishoudelijke hulp particulier in te kopen. U kunt aan uw Wmo consulent of onze Toegang vragen voor adressen waar u tegen een redelijke prijs huishoudelijke hulp particulier kunt inkopen. Bent u het niet eens met ons besluit? U kunt dan in bezwaar gaan tegen ons besluit. Op uw afwijzingsbeschikking staat uitgelegd hoe u een bezwaar kunt indienen.

Ik sta op de wachtlijst voor hulp bij huishouden, maar de looptijd van mijn indicatie is al gestart. Welke gevolgen heeft dit voor mijn indicatie en de eigen bijdrage?

U betaalt pas een eigen bijdrage zodra u de zorg daadwerkelijk ontvangt.  Mocht uw zorg nog niet gestart zijn en ontvangt u toch al rekeningen van het CAK? Neem dan contact op met onze Toegang 0413 28 19 11.

Mijn beschikking is verlopen, omdat ik lang op de wachtlijst heb gestaan. Ik heb nog geen zorg ontvangen. Heb ik nu automatisch recht op verlenging?

Nee, de consulent kijkt samen met u naar uw situatie op het moment van de herindicatie. Wanneer uw situatie is gewijzigd zal het besluit van de consulent ook anders zijn dan de eerdere toekenning.

Ik ben het niet eens met het besluit dat ik geen recht heb op hulp bij huishouden, wat moet ik doen?

De consulent heeft in dat geval beoordeeld dat de huishoudelijke ondersteuning niet noodzakelijk is. U kunt er dan voor kiezen om zelf huishoudelijke hulp particulier in te kopen. U kunt aan uw Wmo consulent of onze Toegang vragen voor adressen waar u tegen een redelijke prijs huishoudelijke hulp particulier kunt inkopen. Bent u het niet eens met ons besluit? U kunt dan in bezwaar gaan tegen ons besluit. Op uw afwijzingsbeschikking staat uitgelegd hoe u een bezwaar kunt indienen.

Wat is eigen kracht?

Uw leven kunnen vormgeven en problemen zelf kunnen oplossen. In de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) staat dat burgers een eigen verantwoordelijkheid hebben voor hoe ze hun leven inrichten. De Wmo verwacht van burgers dat zij zelf onderzoeken welke mogelijke oplossingen er zijn, wanneer zij tegen uitdagingen aanlopen. Daarin wordt verwacht dat burgers hun eigen kracht en sociaal netwerk zo veel als mogelijk benutten.

Wat wordt er bedoelt met zelfredzaamheid?

In staat zijn tot het uitvoeren van de noodzakelijke algemene dagelijkse levensverrichtingen, denk aan bijvoorbeeld het voeren van een gestructureerd huishouden.

Hoe tevreden bent u over deze pagina van de website?