Hulp bij huishouden

Heb je hulp in jouw huishouding nodig omdat je bijvoorbeeld een ongeval hebt gehad, ziek bent of omdat je door ouderdom slecht ter been bent?

Er zijn online veel (particuliere) organisaties te vinden die huishoudelijke hulp aanbieden. Typ bij een zoekmachine (zoals Google) bijvoorbeeld in 'ik zoek huishoudelijke hulp'.

Lukt het je niet om de hulp zelf te regelen? Bel dan met de Centrale Toegang Sociaal Domein: 0413 - 28 19 11 (Deze link gaat naar een andere website). Wij gaan dan met jou in gesprek en bepalen of je hulp nodig heeft.

Welke hulp biedt de gemeente?

Jouw situatie bepaalt welke hulp je krijgt:

  1. Allereerst bekijken we samen of je zelf jouw problemen kunt oplossen. Bijvoorbeeld door hulp van familie, vrienden en bekenden.
  2. Verder kijken we of je geholpen bent met een algemene hulpdienst.
  3. Als je meer hulp nodig hebt, dan kunnen we jou helpen met hulp in natura, waarbij de gemeente alles voor je regelt.
  4. Je betaalt voor Hulp bij het huishouden maandelijks een eigen bijdrage.

Welke aanbieders zijn er?

Binnen de gemeente Maashorst zijn de volgende aanbieders gecontracteerd:

Nieuwe aanbesteding voor 2024

Vanaf 1 januari 2024 hebben wij nieuwe contracten met de zorgaanbieders voor Hulp bij het Huishouden. In deze nieuwe contracten is een regionale werkwijze afgesproken. Omdat we deze werkwijze in de regio al enkele jaren toepassen, is dit voor de inwoners van Zeeland, Schaijk en Reek niet nieuw. Voor de inwoners van Volkel, Uden en Odiliapeel wel. Alle inwoners met een toekenning Hulp bij het Huishouden van de gemeente, ontvingen van ons een brief met informatie. Heb je naar aanleiding van deze brief nog vragen?

Worden jouw vragen daar niet beantwoord? Aarzel dan niet om contact met ons op te nemen via telefoonnummer 0413 - 28 19 11 (Deze link gaat naar een andere website) (optie 1). Of stuur een e-mail naar info@gemeentemaashorst.nl.

Tekort aan medewerkers in de zorg, ook in Maashorst

Landelijk is een tekort aan medewerkers in de zorg. Dat is in Maashorst niet anders. Om de goede zorg op de goede plek te geven, en te garanderen dat mensen die urgent of met spoed hulp nodig hebben die ook krijgen, nemen Maashorst en de zorgaanbieders maatregelen. Als het echt nodig is, kan het zo zijn dat je tijdelijk wat minder of wat minder vaak hulp krijgen dan waar ze recht op hebben. Ook doet wethouder Ramona Sour een moreel appèl op inwoners om alleen gebruik te maken van de WMO als dat echt nodig is. Alle inwoners in Maashorst die hulp bij het huishouden ontvangen via de WMO, ontvingen hierover een brief (PDF, 160.7 kB).

Veelgestelde vragen en antwoorden

Ik heb mijn individuele situatie bekeken en wil mijn hulp bij huishouden minderen. Hoe moet ik dat doen?

Je kunt contact opnemen met onze centrale Toegang via 0413 - 28 19 11 (Deze link gaat naar een andere website). Onze medewerkers van de Toegang zullen dan een gesprek met een van onze Wmo-consulenten inplannen. Zo’n gesprek is vaak telefonisch. Onze Wmo-consulent kijkt samen met jou naar het minderen van jouw huishoudelijke ondersteuning.

Ik heb mijn individuele situatie bekeken en wil mijn hulp bij het huishouden stopzetten. Hoe moet ik dat doen?

Je kunt contact opnemen met onze centrale Toegang via 0413 - 28 19 11 (Deze link gaat naar een andere website) of toegangSD@gemeentemaashorst.nl. Vertel aan onze medewerkers van de Toegang dat je jouw indicatie huishoudelijke hulp wilt beëindigen en waarom. Wij zorgen er dan voor dat de indicatie wordt stopgezet. Je ontvangt in dat geval een beëindigingsbeschikking. Soms overlegt de medewerker van de Toegang eerst met een van onze Wmo-consulenten. Als wij twijfelen of het voor jou verstandig is om de indicatie stop te zetten, plannen we een afspraak met onze Wmo-consulent voor jou in. De Wmo-consulent kijkt dan samen met jou naar de mogelijkheden.

Ik ben mijn individuele situatie nagegaan en wil mijn hulp bij huishouden stoppen/minderen. Als ik in de toekomt toch meer nodig blijk te hebben, kan dit dan nog?

Wanneer je later van mening bent dat je toch (meer) huishoudelijke hulp nodig hebt, kun je weer contact opnemen met onze Toegang via 0413 - 28 19 11 (Deze link gaat naar een andere website). Onze medewerker van de Toegang plant dan een afspraak bij een van onze Wmo-consulenten in. De Wmo-consulent beoordeelt samen met jou opnieuw jouw situatie (van dat moment) en de noodzakelijkheid van ondersteuning. Het is mogelijk dat het besluit van de consulent afwijkt van een eerdere toekenning in het verleden.

Kan ik mijn hulp bij huishouden ook tijdelijk, dus voor een vaste periode minderen of stoppen?

Omdat elke toekenning maatwerk is, moet je dit met een Wmo-consulent bespreken. Als je tijdelijk wilt stoppen of minderen, vraag dan een afspraak met een Wmo-consulent aan. Je kunt hiervoor contact opnemen met de Centrale Toegang via 0413 - 28 19 11 (Deze link gaat naar een andere website).

Ik heb binnenkort een keukentafelgesprek, moet ik wachten tot dan om hulp bij huishouden te bespreken?

Ja, je kunt wachten tot de afspraak met jouw Wmo-consulent.

Ik sta al erg lang op de wachtlijst voor hulp bij huishouden, hoe weet ik of er bij mij sprake is van spoed of urgentie?

Wanneer er sprake is van spoed of urgentie is dit tijdens het onderzoek door de Wmo-consulent besproken. Je kunt dit terugvinden in jouw gespreksverslag.

Ik heb nu hulp bij huishouden nodig, wat moet ik doen?

Wij vragen je om eerst te onderzoeken wat je zelf kunt doen om jouw hulp te organiseren: heb je mensen in jouw netwerk die je (gedeeltelijk) kunnen ondersteunen bij jouw huishoudelijke werkzaamheden? Of, heb je de financiële middelen om huishoudelijke hulp particulier in te kopen? Vraag onze Toegang voor adressen waar je voor een redelijke prijs particuliere hulp kunt inkopen. Zijn er hulpmiddelen in de markt beschikbaar die de huishoudelijke werkzaamheden makkelijker voor jou maken? Denk aan een vaatwasser, droger, robotstofzuiger etc. Heb je huishoudelijke hulp nodig na een operatie? Onderzoek de mogelijkheden bij jouw zorgverzekeraar. De zorgverzekeraar kan in sommige gevallen na een operatie ook tijdelijk huishoudelijke hulp verstrekken. Zie je geen mogelijkheden om het zelf op te lossen? Neem dan contact op met onze centrale Toegang via 0413 - 28 19 11 (Deze link gaat naar een andere website). Zij plannen een afspraak met een van onze Wmo-consulenten in. Onze Wmo-consulent beoordeelt samen met jou welke ondersteuning in jouw situatie noodzakelijk is.

Mijn aanvraag voor huishoudelijke hulp is niet verlengd, wat moet ik nu doen?

De consulent heeft in dat geval beoordeeld dat de huishoudelijke ondersteuning niet noodzakelijk is. Je kunt er dan voor kiezen om zelf huishoudelijke hulp particulier in te kopen. Je kunt aan jouw Wmo-consulent of onze Toegang vragen voor adressen waar je tegen een redelijke prijs huishoudelijke hulp particulier kunt inkopen. Ben je het niet eens met ons besluit? Je kunt dan in bezwaar gaan tegen ons besluit. Op jouw afwijzingsbeschikking staat uitgelegd hoe je een bezwaar kunt indienen.

Ik sta op de wachtlijst voor hulp bij huishouden, maar de looptijd van mijn indicatie is al gestart. Welke gevolgen heeft dit voor mijn indicatie en de eigen bijdrage?

Je betaalt pas een eigen bijdrage zodra je de zorg daadwerkelijk ontvangt. Mocht jouw zorg nog niet gestart zijn en ontvang je toch al rekeningen van het CAK? Neem dan contact op met onze Toegang via 0413 - 28 19 11 (Deze link gaat naar een andere website).

Mijn beschikking is verlopen, omdat ik lang op de wachtlijst stond. Ik heb nog geen zorg ontvangen. Heb ik nu automatisch recht op verlenging?

Nee, de consulent kijkt samen met jou naar jouw situatie op het moment van de herindicatie. Wanneer jouw situatie is veranderd, is het besluit van de consulent ook anders dan de eerdere toekenning.

Ik ben het niet eens met het besluit dat ik geen recht heb op hulp bij huishouden, wat moet ik doen?

De consulent heeft in dat geval beoordeeld dat de huishoudelijke ondersteuning niet noodzakelijk is. Je kunt er dan voor kiezen om zelf huishoudelijke hulp particulier in te kopen. Je kunt aan jouw Wmo-consulent of onze Toegang vragen voor adressen waar je tegen een redelijke prijs huishoudelijke hulp particulier kunt inkopen. Ben je het niet eens met ons besluit? Je kunt dan in bezwaar gaan tegen ons besluit. Op jouw afwijzingsbeschikking staat uitgelegd hoe je een bezwaar kunt indienen.

Wat is eigen kracht?

Jouw leven kunnen vormgeven en problemen zelf kunnen oplossen. In de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) staat dat burgers een eigen verantwoordelijkheid hebben voor hoe ze hun leven inrichten. De Wmo verwacht van burgers dat zij zelf onderzoeken welke mogelijke oplossingen er zijn, wanneer zij tegen uitdagingen aanlopen. Daarin wordt verwacht dat burgers hun eigen kracht en sociaal netwerk zo veel als mogelijk benutten.

Wat wordt er bedoelt met zelfredzaamheid?

In staat zijn tot het uitvoeren van de noodzakelijke algemene dagelijkse levensverrichtingen, denk aan bijvoorbeeld het voeren van een gestructureerd huishouden.

Hoe tevreden ben je over deze pagina van de website?