Mantelzorg

Mantelzorgers zorgen voor langere tijd voor een chronisch zieke of hulpbehoevende partner, familielid of vriend. Dat kan een echtgenoot, vader of moeder zijn, maar ook een kind, tante of buurman.

Mantelzorg is vrijwillige en onbetaalde zorg. Op de website van MantelzorgNL (Deze link gaat naar een andere website), de landelijke vereniging voor mantelzorgers en vrijwilligerszorg, vindt u meer informatie voor mantelzorgers.

Binnen gemeente Maashorst vinden verschillende activiteiten plaats voor de ondersteuning van mantelzorgers. Zoals bijvoorbeeld de jaarlijkse Mantelzorgbijeenkomst en het verstrekken van het Mantelzorgcompliment.

Mantelzorgcompliment

Gemeente Maashorst wil graag iets doen voor mantelzorgers. Daarom reiken we ook dit jaar weer het Mantelzorgcompliment uit. U ontvangt de betaling van het mantelzorgcompliment uiterlijk in januari 2023. Rondom de Dag van de Mantelzorg op 10 november 2022 wordt nog een mantelzorgbijeenkomst georganiseerd.

Gemeente Maashorst bestaat pas sinds 1 januari van dit jaar, na herindeling van Landerd en Uden. Om alles in de nieuwe gemeente goed op elkaar af te stemmen, moet veel werk verzet worden. En niet alles kan tegelijkertijd klaar zijn. Daarom is er in 2022 nog een verschil in het aanvragen van het mantelzorgcompliment tussen voormalig Uden en voormalig Landerd. Het aanvragen gaat in principe nog op de oude manier.

Aanvragen mantelzorgcompliment voormalige gemeente Uden

Vanaf 1 augustus 2022 kunt u het mantelzorgcompliment aanvragen. Heeft u vorig jaar een mantelzorgcompliment aangevraagd? Of heeft u ons al laten weten dat u dit jaar het mantelzorgcompliment aan wilt vragen? Dan sturen wij u automatisch een aanvraagformulier toe. U ontvangt het in de eerste week van augustus. Heeft u nog nooit eerder een mantelzorgcompliment aangevraagd of heeft u het formulier niet ontvangen? Print dan onderstaand aanvraagformulier uit en vul het in. In dit formulier vindt u ook de voorwaarden.

Aanvragen Mantelzorgcompliment voormalige gemeente Uden (PDF, 150.6 kB)

U kon dit mantelzorgcompliment tot en met 11 september 2022 aanvragen. 

Aanvragen mantelzorgcompliment voormalige gemeente Landerd

Voor de inwoners van de kernen Zeeland, Schaijk en Reek is het vanaf nu ook mogelijk om het mantelzorgcompliment aan te vragen.

Het aanvragen van het mantelzorgcompliment verloopt net als voorgaande jaren via de zorgcoöperaties in Zeeland, Schaijk en Reek. U kunt u aanmelden bij de Preventiemedewerkers Volwassenen van de Zorgcoöperaties.

Hoe vraagt u het Mantelzorgcompliment aan?

Het mantelzorgcompliment kan worden aangevraagd door de mantelzorger of door de zorgvrager zelf. U stuurt hiervoor een e-mail vóór 14 oktober 2022 naar de zorgcoöperatie van het dorp waar de zorg wordt verleend:

Zet in deze e-mail naam en adres van de zorgvrager, én naam, adres en geboortejaar van de mantelzorger. Per zorgvrager kan maar één mantelzorgcompliment worden aangevraagd. Voor meer informatie kunt u contact opnemen met één van de zorgcoöperaties.

Ontvangst Mantelzorgcompliment

De zorgcoöperaties zorgen ook voor de uitreiking van het Mantelzorgcompliment. Dit wordt per kern geregeld rond de dag van de mantelzorger, 10 november 2022. Houdt daarom de website van de zorgcoöperatie in uw kern goed in de gaten.

Mantelzorgbijeenkomst

Net als andere jaren organiseren de Zorgcoöperaties ook een mantelzorgbijeenkomst. Hiervoor kunt u zich aanmelden bij de zorgcoöperatie van het dorp waar de zorg ook verleend wordt. Wilt u deelnemen aan de mantelzorgbijeenkomst? Meldt u dan aan vóór 28 oktober:

De Mantelzorgbijeenkomst voor Odiliapeel, Volkel en Uden wordt georganiseerd in de verschillende wijkcentra. ONS welzijn heeft de volgende data voor de bijeenkomsten doorgegeven:

Aanmelden kan bij het wijkcentrum van uw keuze. Let wel, er is een maximum aantal plaatsen beschikbaar per locatie.

Ondersteuning mantelzorger

Voor meer informatie over mantelzorg kunt u terecht bij het wijkcentrum of de zorgcoöperatie bij u in de buurt of via de Centrale Toegang Sociaal Domein: 0413 - 28 19 11. Ook kunt u informeren bij ONS welzijn (Deze link gaat naar een andere website)-contactpersoon Suzanne Cochius: zij coördineert en ondersteunt de vrijwilligers binnen de gemeente. Samen Beter Thuis biedt online tips en adviezen voor zelf- en mantelzorg. Op de website van Samen Beter Thuis vindt u diverse instructiefilmpjes over bijvoorbeeld het lopen met een rollator of iemand helpen bij het wassen en aankleden.

Hoe tevreden bent u over deze pagina van de website?