Mantelzorg

Mantelzorgers zorgen voor langere tijd voor een chronisch zieke of hulpbehoevende partner, familielid of vriend. Dat kan een echtgenoot, vader of moeder zijn, maar ook een kind, tante of buurman.

Mantelzorg is vrijwillige en onbetaalde zorg. Op de website van MantelzorgNL (Deze link gaat naar een andere website), de landelijke vereniging voor mantelzorgers en vrijwilligerszorg, vindt u meer informatie voor mantelzorgers.

Binnen gemeente Maashorst vinden verschillende activiteiten plaats voor de ondersteuning van mantelzorgers. Zoals bijvoorbeeld de jaarlijkse Mantelzorgbijeenkomst en het verstrekken van het Mantelzorgcompliment.

Mantelzorgcompliment

Gemeente Maashorst wil voor mantelzorgers graag iets terug doen. Daarom reiken we ook dit jaar weer het Mantelzorgcompliment uit, rond de Dag van de Mantelzorg. De Dag van de Mantelzorg is op vrijdag 10 november 2023.

Gemeente Maashorst bestaat vanaf 1 januari 2022. Om alles in een nieuwe gemeente goed te laten verlopen, moet er veel werk verzet worden. En niet alles kan tegelijkertijd klaar zijn. Om al het werk op elkaar af te stemmen, hebben wij de tijd tot eind 2023.

Vanaf 1 januari 2024 moet voor de hele gemeente Maashorst overal dezelfde werkwijze zijn ingevoerd. Volgend jaar, in 2024, gaat er dus het één en ander veranderen rondom het Mantelzorgcompliment. Informatie hierover komt op tijd op de website en in de weekbladen te staan.

Aanvragen mantelzorgcompliment Odiliapeel, Volkel en Uden 2023

In 2023 is er dus nog een verschil in het aanvragen van het mantelzorgcompliment tussen oud-Uden en oud-Landerd. Maar de hoogte van het mantelzorgcompliment is wel voor iedereen gelijk. Vanaf 1 juli 2023 tot uiterlijk 15 september 2023 kun je het mantelzorgcompliment voor 2023 aanvragen. Heb je vorig jaar een mantelzorgcompliment aangevraagd? Dan sturen wij je automatisch een aanvraagformulier op. Dit ontvang je in de eerste week van juli 2023.

Nog niet eerder een mantelzorgcompliment aangevraagd? Of het formulier niet ontvangen? Print dan onderstaand aanvraagformulier uit  en vul het in. In dit formulier vind je ook de voorwaarden. Het ondertekende formulier kun je afgeven op het gemeentehuis of opsturen naar gemeente Maashorst, Antwoordnummer 14, 5400 VB Uden.

Aanvraagformulier mantelzorgcompliment Odiliapeel, Volkel en Uden 2023 (PDF, 155.5 kB)

Je kunt het mantelzorgcompliment tot uiterlijk 15 september 2023 aanvragen. Wees op tijd, want te laat aangevraagde complimenten kunnen wij niet meer in behandeling nemen.

Aanvragen mantelzorgcompliment Reek, Schaijk en Zeeland 2023

Dit loop voor het jaar 2023, net zoals eerdere jaren, via de zorgorganisaties (zorgcoöperatie). Je kunt je aanmelden bij de Preventiemedewerkers Volwassenen van de Zorgcoöperaties.

Het mantelzorgcompliment kan worden aangevraagd door de mantelzorger of door de zorgvrager zelf. Je stuurt hiervoor een e-mail naar de zorgcoöperatie van het dorp waar de zorg wordt verleend. Zet in deze e-mail de naam en het adres van de zorgvrager èn de naam, het adres en het geboortejaar van de mantelzorger. Per zorgvrager kan maar één mantelzorgcompliment worden aangevraagd.

Ontvangst Mantelzorgcompliment

De zorgcoöperaties zorgen ook voor de uitreiking van het Mantelzorgcompliment. Dit wordt per kern geregeld rond de Dag van de Mantelzorger, 10 november 2023. Houd daarom de website van de zorgcoöperatie in jouw kern goed in de gaten.

Bijeenkomst voor mantelzorgers

Op 10 november is het de Dag van de Mantelzorg. Elk jaar organiseren wij een bijeenkomst voor mantelzorger(s). Dit om mantelzorger(s) persoonlijk in het zonnetje te zetten. De bijeenkomsten vinden dit jaar hier plaats:

Mantelzorgcompliment 2024

Dit jaar (2023) is het laatste jaar dat het Mantelzorgcompliment bestaat op de manier waarop je dit altijd gewend was. Nu we Maashorst zijn geworden, gaan we dit in 2024 op een andere manier regelen. Het mantelzorgcompliment blijft natuurlijk bestaan, maar op een andere manier. Hierover volgt later informatie op de website en in de weekbladen.

Ondersteuning mantelzorger

Als mantelzorger moet je vaak veel ballen in de lucht houden. Ondersteuning is daarom erg belangrijk. In Maashorst wordt deze taak van ondersteuning uitgevoerd door ONS welzijn en de zorgcoöperaties. Kijk op de website van ONS welzijn (Deze link gaat naar een andere website) en de zorgcoöperaties voor het aanbod van mantelzorgondersteuning.

Samen Beter Thuis biedt online tips en adviezen voor zelfzorg en mantelzorg thuis. Op de website van Samen Beter Thuis (Deze link gaat naar een andere website) vind je allerlei instructiefilmpjes over bijvoorbeeld het lopen met een rollator of iemand helpen bij het wassen en aankleden.

Hoe tevreden bent u over deze pagina van de website?