Mantelzorg

Mantelzorgers zorgen voor langere tijd voor een chronisch zieke, gehandicapte of hulpbehoevende partner, familielid of vriend. Dat kan een echtgenoot, vader of moeder zijn, maar ook een kind, tante of buurman.

Mantelzorg is vrijwillige en onbetaalde zorg. Op de website van MantelzorgNL, de landelijke vereniging voor mantelzorgers en vrijwilligerszorg, vindt u meer informatie voor mantelzorgers.

Binnen gemeente Maashorst vinden verschillende activiteiten plaats voor de ondersteuning van mantelzorgers. Zoals bijvoorbeeld de jaarlijkse Mantelzorgbijeenkomst of het verstrekken van het Mantelzorgcompliment. De activiteiten voor 2022 zijn op dit moment nog niet bekend. Zodra hier meer informatie over bekend is, leest u dat op deze website en op de Gemeentepagina van de lokale weekbladen. 

Voor meer informatie over mantelzorg kunt u terecht bij het wijkcentrum of de zorgcoöperatie bij u in de buurt of via de Centrale Toegang Sociaal Domein: 0413 - 28 19 11. Ook kunt u informeren bij ONS welzijn-contactpersoon Suzanne Cochius: zij coördineert en ondersteunt de vrijwilligers binnen de gemeente.

Hoe tevreden bent u over deze pagina van de website?