Let op! Heb je binnenkort een nieuw paspoort, ID-kaart of rijbewijs nodig? De wachttijden zijn een stuk langer dan je van ons gewend bent. Maak daarom op tijd een afspraak. Meer informatie vind je in dit nieuwsbericht.

Hulp bij mobiliteit en vervoer

Heb je een traplift nodig? Of heb je geen vervoer om van A naar B te komen? Op deze pagina lees je wat Gemeente Maashorst biedt aan hulp op het gebied van mobiliteit en vervoer.

Ben je beperkt bij verplaatsingen van korte afstand?

Rolstoelen staan vaak op centrale plekken binnen de gemeente, zoals bij de wijkcentra of zorglocaties. Deze kun je soms tijdelijk lenen. Er is ook een kosteloze uitleenservice voor maximaal 6 maanden vanuit de zorgverzekering. Als je voor langere tijd een rolstoel nodig hebt dan kun je contact opnemen met de Centrale Toegang Sociaal Domein via 0413 - 28 19 11 (Deze link gaat naar een andere website).

Op de pagina's Gehandicaptenparkeerkaart en Gehandicaptenparkeerplaats vind je meer informatie over het aanvragen van een gehandicaptenparkeerkaart of een gehandicaptenparkeerplaats.

Als je slecht ter been bent of een andere beperking hebt, kan het nodig zijn dat je met jouw fiets in voetgangersgebieden komt. Hiervoor kun je een fietsontheffing aanvragen.

Ben je beperkt bij verplaatsingen van middellange tot lange afstand?

Heb je korter dan 6 maanden een scootmobiel nodig? Dan kun je terecht bij thuiszorgwinkels. Je betaalt een huurprijs voor een scootmobiel. Heb je de scootmobiel blijvend nodig? En lukt het je niet om er zelf een aan te schaffen? Bel dan met de Centrale Toegang Sociaal Domein via 0413 - 28 19 11 (Deze link gaat naar een andere website).

Binnen de gemeente Maashorst zijn de volgende aanbieders gecontracteerd:

Heb je problemen met verplaatsen binnen jouw wijk of dorp?

Er zijn vaak initiatieven op wijkniveau die helpen bij het verplaatsen van en naar het wijkcentra en belangrijke bestemmingen binnen het dorp. Een voorbeeld hiervan is de ‘Muzemobiel’ in Muzerijk (Deze link gaat naar een andere website).

Heb jeproblemen met het verplaatsen binnen de regio?

Hiervoor is Regiotaxi (Deze link gaat naar een andere website) beschikbaar. Met Regiotaxi kun je op afspraak reizen naar bepaalde bestemmingen. Het is voor iedereen mogelijk om gebruik te maken van Regiotaxi tegen het OV-tarief (Openbaar Vervoer tarief). Mensen die moeite hebben met reizen kunnen contact opnemen met de Centrale Toegang Sociaal Domein via 0413 - 28 19 11 (Deze link gaat naar een andere website).

Heb je problemen met het reizen buiten de regio?

Valys (Deze link gaat naar een andere website) is beschikbaar voor mensen die problemen ondervinden bij het reizen buiten de regio. Je kunt na het aanvragen van de Valys-pas een rit boeken. Valys zoekt dan de beste route voor jou uit en zorgt dat je op de plek van bestemming komt.

Aanpassingen aan jouw woning

Je kunt jouw woning zelf aanpassen, zodat je langer thuis kunt wonen door bijvoorbeeld het installeren van wandbeugels, een thermostatische kraan of een toiletstoel. Een woonvoorziening vanuit de Wmo, zoals een tillift of een verbouwing van de douche, is voor mensen die door een beperking een probleem hebben in de woning en dit niet zelf kunnen oplossen. Neem hiervoor contact op met de Centrale Toegang Sociaal Domein via 0413 - 28 19 11 (Deze link gaat naar een andere website).

Heb je een traplift nodig?

Via Google, maar ook in kranten en tijdschriften voor ouderen kun je veel informatie vinden van leveranciers van trapliften. Binnen de gemeente Maashorst zijn de volgende aanbieders gecontracteerd:

Hoe tevreden ben je over deze pagina van de website?