Hulp bij mobiliteit en vervoer

Heeft u een traplift nodig? Of heeft u geen vervoer om van A naar B te komen? Op deze pagina leest u wat Gemeente Maashorst biedt aan hulp op het gebied van mobiliteit en vervoer.

Bent u beperkt bij verplaatsingen van korte afstand?

Rolstoelen staan vaak op centrale plekken binnen de gemeente, zoals bij de wijkcentra of zorglocaties. Deze kunnen tijdelijk worden geleend. Er is ook een kosteloze uitleenservice voor maximaal 6 maanden vanuit de zorgverzekering. Als u voor langere tijd een rolstoel nodig heeft dan kunt u telefonisch contact opnemen met de Centrale Toegang Sociaal Domein: 0413 - 28 19 11.

Op de pagina's Gehandicaptenparkeerkaart en Gehandicaptenparkeerplaats vindt u meer informatie over het aanvragen van een gehandicaptenparkeerkaart of een gehandicaptenparkeerplaats.

Als u slecht ter been bent of een andere beperking heeft, kan het nodig zijn dat u met uw fiets in voetgangersgebieden komt. Hiervoor kunt u een fietsontheffing aanvragen.

Bent u beperkt bij verplaatsingen van middellange tot lange afstand?

Heeft u de scootmobiel korter dan 6 maanden nodig? Dan kunt u terecht bij thuiszorgwinkels. U betaalt een huurprijs voor een scootermobiel. Heeft u de scootmobiel blijvend nodig? En lukt het u niet om er zelf een aan te schaffen? Bel dan met de Centrale Toegang Sociaal Domein: 0413 - 28 19 11.

Binnen de gemeente Maashorst zijn de volgende aanbieders gecontracteerd:

Heeft u problemen met verplaatsen binnen uw wijk of dorp?

Er zijn vaak initiatieven op wijkniveau die helpen bij het verplaatsen van en naar het wijkcentra en belangrijke bestemmingen binnen het dorp. Een voorbeeld hiervan is de ‘Muzemobiel’ in Muzerijk (Deze link gaat naar een andere website).

Heeft u problemen met het verplaatsen binnen de regio?

Hiervoor is Regiotaxi (Deze link gaat naar een andere website) beschikbaar. Met Regiotaxi kunt u op afspraak reizen naar bepaalde bestemmingen. Het is voor iedereen mogelijk om gebruik te maken van Regiotaxi tegen het OV-tarief (Openbaar Vervoer tarief). Voor mensen die een beperking ondervinden bij het reizen kunnen contact opnemen met de Centrale Toegang Sociaal Domein: 0413 - 28 19 11.

Heeft u problemen met het reizen buiten de regio?

Valys (Deze link gaat naar een andere website) is beschikbaar voor mensen die problemen ondervinden bij het reizen buiten de regio. U kunt na het aanvragen van de Valys-pas een rit boeken. Valys zoekt dan de beste route voor u uit en zorgt dat u op de plek van bestemming komt.

Aanpassingen aan uw woning

U kunt uw woning zelf aanpassen, zodat u langer thuis kunt wonen door bijvoorbeeld het installeren van wandbeugels, een thermostatische kraan of een toiletstoel. Een woonvoorziening vanuit de Wmo, zoals een tillift of een verbouwing van de douche, is voor mensen die door een beperking een probleem hebben in de woning en dit niet zelf kunnen oplossen. Neem hiervoor contact op met de Centrale Toegang Sociaal Domein: 0413 - 28 19 11.

Heeft u een traplift nodig?

Via Google, maar ook in kranten en tijdschriften voor ouderen kunt u veel informatie vinden van leveranciers van trapliften. Binnen de gemeente Maashorst zijn de volgende aanbieders gecontracteerd: 

Hoe tevreden bent u over deze pagina van de website?