Moeite met belasting betalen

Het kan voorkomen dat u de gemeentelijke belastingen niet of niet op tijd kunt betalen. U kunt de BSOB (Deze link gaat naar een andere website) dan vragen om kwijtschelding of een betalingsregeling. Kwijtschelding geldt voor de volgende belastingen:

Kwijtschelding

In sommige gevallen kunnen de belastingen worden kwijtgescholden. Dit betekent dat u de belastingen niet hoeft te betalen. U kunt kwijtschelding aanvragen door:

Heeft u vorig jaar al kwijtschelding gekregen? Dan wordt u eind februari per brief geïnformeerd of u dit jaar ook weer in aanmerking komt voor kwijtschelding. De BSOB laat u meestal binnen 16 weken per brief weten of u kwijtschelding krijgt.

Niet eens met de beslissing?

Bent u het niet eens bent met de beslissing van de gemeente? Dan kunt u bezwaar maken. Dit moet schriftelijk en binnen tien dagen na de datum die op de beslissingsbrief staat. U kunt uw brief sturen naar: Belastingsamenwerking Oost-Brabant, Postbus 154, 5340 AD Oss.

Meer informatie

Wilt u meer weten over kwijtschelding, neem dan contact op met BSOB via telefoonnummer 088 - 551 00 00.

Betalingsregeling

Als u een betalingsregeling wilt treffen, neem dan contact op met BSOB via telefoonnummer 088 - 551 00 00.

Hoe tevreden bent u over deze pagina van de website?