Reclamebelasting

Onder de naam reclamebelasting wordt een belasting geheven voor een openbare aankondiging, die zichtbaar is vanaf de openbare weg. De opbrengst van de heffing wordt, na aftrek van de heffingskosten, aan de vereniging UCO (Udense Centrum Ondernemers) in de vorm van een subsidie overgedragen. Daarnaast wordt de centrummanager deels uit deze heffing gedekt. De besteding dient ten goede te komen aan het algemene ondernemersklimaat van het centrum van Uden.

De Belastingsamenwerking Oost-Brabant (BSOB) verzorgt de aanslagoplegging van deze belasting voor de gemeente Maashorst. Heeft u vragen? Neem dan contact op met BSOB (Deze link gaat naar een andere website) of bel naar: 088 – 551 00 00.

Tarieven

In 2023 gelden de volgende tarieven (per jaar):

Grootte huishouden Tarief 
a. voor een openbare aankondiging met een oppervlakte tot 0,5 m²: € 540,00
b. voor een openbare aankondiging met een oppervlakte van 0,5 m² tot 10 m²: € 744,00
c. voor een openbare aankondiging met een oppervlakte van 10 m² tot 20 m²: € 815,00
d. voor een openbare aankondiging met een oppervlakte vanaf 20 m²: € 887,00

Betalen

Hoe tevreden bent u over deze pagina van de website?