Reclamebelasting

Onder de naam reclamebelasting heffen wij belasting voor een openbare aankondiging, die zichtbaar is vanaf de openbare weg. De opbrengst van de heffing dragen we, na aftrek van de heffingskosten, aan de vereniging UCO (Udense Centrum Ondernemers) in de vorm van een subsidie over. Daarnaast wordt de centrummanager deels uit deze heffing betaald. De besteding moet ten goede komen aan het algemene ondernemersklimaat van het centrum van Uden.

De Belastingsamenwerking Oost-Brabant (BSOB) verzorgt de aanslagoplegging van deze belasting voor de gemeente Maashorst. Heb je vragen? Neem dan contact op met BSOB (Deze link gaat naar een andere website) of bel naar: 088 – 551 00 00.

Tarieven

In 2024 gelden de volgende tarieven (per jaar):

Grootte huishouden Tarief
a. voor een openbare aankondiging met een oppervlakte tot 0,5 m²: € 563,00
b. voor een openbare aankondiging met een oppervlakte van 0,5 m² tot 10 m²: € 775,00
c. voor een openbare aankondiging met een oppervlakte van 10 m² tot 20 m²: € 849,00
d. voor een openbare aankondiging met een oppervlakte vanaf 20 m²: € 924,00

Betalen

Hoe tevreden ben je over deze pagina van de website?