Riool- en waterzorgheffing

Riool- en waterzorgheffing (voorheen rioolheffing) betaal je voor het afvoeren van afvalwater of hemelwater op het riool. De gemeente gebruikt de inkomsten om de riolering te onderhouden en te vernieuwen.

Je betaalt de riool- en waterzorgheffing via de gecombineerde aanslag gemeentelijke belastingen. Hierop staan verder de afvalstoffenheffing en de onroerendezaakbelasting (OZB). Je ontvangt deze aanslag (meestal) in februari.

De Belastingsamenwerking Oost-Brabant (BSOB) verzorgt de aanslagoplegging van de gemeentelijke en waterschapsbelastingen voor de gemeente Maashorst. Heb je vragen? Neem dan contact op met BSOB (Deze link gaat naar een andere website) of bel naar: 088 – 551 00 00.

Kosten

De tarieven zijn met ingang van 2024 geharmoniseerd. De raad stelde hiervoor op 23 maart 2023 de nieuwe heffingsmaatstaf vast. Het nieuwe systeem van heffen bestaat uit een combinatie van eigenarenheffing en heffing op basis van watergebruik. Alle tarieven lees je in de infographic gemeentelijke en waterschapsbelasting. (PDF, 178.3 kB)

Betalen

Hoe tevreden ben je over deze pagina van de website?