Riool- en waterzorgheffing

Riool- en waterzorgheffing (voorheen rioolheffing) betaalt u voor het afvoeren van afvalwater of hemelwater op het riool. De gemeente gebruikt de inkomsten om de riolering te onderhouden en te vernieuwen.

U betaalt de riool- en waterzorgheffing via de gecombineerde aanslag gemeentelijke belastingen. Hierop staan verder de afvalstoffenheffing en de onroerendezaakbelasting (OZB). U ontvangt deze aanslag (meestal) in februari.

De Belastingsamenwerking Oost-Brabant (BSOB) verzorgt de aanslagoplegging van de gemeentelijke en waterschapsbelastingen voor de gemeente Maashorst. Heeft u vragen? Neem dan contact op met BSOB (Deze link gaat naar een andere website) of bel naar: 088 – 551 00 00.

Kosten

De gemeenteraden van Uden en Landerd hebben in december 2021 besloten om de tarieven in 2022 nog niet te harmoniseren. Uden kent een eigenarenbelasting (m.u.v. grootverbruik boven 1.000m3), Landerd een gebruikersbelasting op basis van waterverbruik.

Om zorgvuldig te kunnen afwegen welke heffingssystematiek voor de gemeente Maashorst zou moeten gelden, is besloten om voor 2022 de rioolheffing op te leggen conform de oude verordeningen en de nieuwe raad van de gemeente Maashorst een weloverwogen keuze te laten maken voor het begrotingsjaar 2023.

Kosten kernen Uden, Volkel en Odiliapeel

Waterverbruik per jaar Tarief 2023
0 - 1.000 m3 € 206,64 per jaar
Meer dan 1.000 m3 € 0,57 extra per m3

Kosten kernen Zeeland, Schaijk en Reek

Waterverbruik per jaar Tarief 2023
0 m3 tot en met 100 m3 € 137,40
101 m3 tot en met 250 m3 € 196,56
251 m3 tot en met 500 m3 € 333,84
501 m3 tot en met 750 m3 € 549,96
751 m3 tot en met 1.000 m3 € 785,64
1.001 m3 tot en met 1.500 m3 € 981,72
1.501 m3 tot en met 2.000 m3 € 1.374,60
2.001 m3 tot en met 2.500 m3 € 1.512,60
2.501 m3 tot en met 3.000 m3 € 1.846,44
3.001 m3 tot en met 4.000 m3 € 1.964,28
4.001 m3 tot en met 5.000 m3 € 2.022,96
5.001 m3 tot en met 7.500 m3 € 3.358,92
7.501 m3 tot en met 10.000 m3 € 3.832,44
10.001 m3 tot en met 12.500 m3 € 3.960,36
12.501 m3 tot en met 15.000 m3 € 4.088,16
15.001 m3 tot en met 17.500 m3 € 4.215,48
17.501 m3 tot en met 20.000 m3 € 4.343,40
20.001 m3 tot en met 25.000 m3 € 4.471,20
25.001 m3 en meer € 4.599,00

Betalen

Hoe tevreden bent u over deze pagina van de website?