Onroerendezaakbelasting (OZB)

Je betaalt onroerendezaakbelasting (OZB) als je eigenaar bent van een ‘onroerende zaak’. Onroerende zaken zijn woningen, bedrijfspanden of bouwgrond. Je betaalt ook OZB als je een bedrijfspand huurt. De hoogte van de OZB hangt af van de waarde van een pand of stuk grond (WOZ-waarde).

Hoe betaal ik de OZB?

Je betaalt de OZB via de gecombineerde aanslag gemeentelijke belastingen. Hierop staan verder de riool- en waterzorgheffing en de afvalstoffenheffing. Je ontvangt deze aanslag (meestal) in februari.  Deze aanslag wordt verstuurd door de Belastingsamenwerking Oost-Brabant (BSOB).

Peildatum voor de afvalstoffenheffing bij verhuizing is 1 januari.

Belastingsamenwerking Oost-Brabant (BSOB)

De BSOB verzorgt de aanslagoplegging van de gemeentelijke en waterschapsbelastingen voor Maashorst. Heb je vragen? Neem dan contact op met BSOB (Deze link gaat naar een andere website) of bel naar: 088 - 551 00 00.

BSOB bepaalt niet de hoogte van de belastingtarieven. Daar blijven wij als gemeente verantwoordelijk voor.

Kosten

De OZB is een percentage van de WOZ-waarde. De tarieven voor 2024 zijn:

Betalen

Hoe tevreden ben je over deze pagina van de website?