Onroerendezaakbelasting (OZB)

U betaalt onroerendezaakbelasting (OZB) als u eigenaar bent van een ‘onroerende zaak’. Onroerende zaken zijn woningen, bedrijfspanden of bouwgrond. U betaalt ook OZB als u een bedrijfspand huurt. De hoogte van de OZB hangt af van de waarde van een pand of stuk grond (WOZ-waarde).

U betaalt de onroerendezaakbelasting via de gecombineerde aanslag gemeentelijke belastingen. Hierop staan verder de riool- en waterzorgheffing en de afvalstoffenheffing. U ontvangt deze aanslag (meestal) in februari.

De Belastingsamenwerking Oost-Brabant (BSOB) verzorgt de aanslagoplegging van de gemeentelijke en waterschapsbelastingen voor de gemeente Maashorst. Heeft u vragen? Neem contact op met BSOB (Deze link gaat naar een andere website) of bel naar: 088 – 551 00 00.

BSOB bepaalt niet de hoogte van de belastingtarieven. Daar blijven wij als gemeente verantwoordelijk voor.

Wat kost het (in 2023)?

Betalen

Hoe tevreden bent u over deze pagina van de website?