Precariobelasting

De gemeente Maashorst kent geen precariobelasting.

Precariobelasting kan worden geheven voor het plaatsen van voorwerpen onder, op of boven voor de openbare dienst bestemde gemeentegrond. Het wordt wel gezien als de fiscale tegenhanger van een privaatrechtelijke vergoeding (overeenkomst) om de gemeentegrond te kunnen gebruiken. De gemeente Maashorst heft dergelijke vergoedingen op basis van een privaatrechtelijke overeenkomst.

Hoe tevreden ben je over deze pagina van de website?