WOZ-waarde en taxatieverslag

De wet WOZ staat voor wet Waardering Onroerende Zaken. Deze wet regelt de waardebepaling van huizen en andere onroerende zaken in Nederland. Onroerende zaken zijn alle gebouwen en de grond waarop ze staan. Ook onbebouwde stukken grond en panden in aanbouw zijn onroerende zaken.

Hoe werkt de wet WOZ?

Uitgangspunt bij het vaststellen van de WOZ-waarde van een pand, is de geschatte marktwaarde op de peildatum: 1 januari van het voorgaande jaar. Dus de WOZ-waarde voor belastingjaar 2022 heeft als waarde peildatum 1 januari 2021. Hiervoor vergelijken gemeenten de woning met woningen in de omgeving die erop lijken en die rond de waarde peildatum zijn verkocht. Er wordt dan rekening gehouden met onderlinge verschillen zoals inhoud, grondoppervlakte, ligging, bouwkundige staat enzovoorts.

De gemeente gebruikt de WOZ-waarde alleen voor het vaststellen van de hoogte van de onroerendezaakbelasting. De waarde is voor een woningbezitter ook belangrijk bij het invullen van de jaarlijkse belastingaangifte. Voor meer informatie kijk op de website van de Belastingdienst (Deze link gaat naar een andere website).

U vindt de WOZ-waarde op de aanslag gemeentelijke belastingen. Voor de gemeente Maashorst bepaalt de Belastingsamenwerking Oost-Brabant (BSOB) elk jaar de WOZ-waarde van panden. De BSOB verstuurt ook de aanslagen. U kunt de WOZ-waarde van uw woning ook inzien via het WOZ-waardeloket (Deze link gaat naar een andere website).

Taxatieverslag

Heeft u vragen over de WOZ-waarde van uw pand of stuk grond? Dan kunt u een taxatieverslag opvragen. Hierin wordt uitgelegd hoe de waarde is bepaald. U kunt een taxatieverslag aanvragen bij de Belastingsamenwerking Oost-Brabant (BSOB) (Deze link gaat naar een andere website).

Bezwaar maken

Bent u het niet eens met de WOZ-waarde? Dan kunt u heel eenvoudig zelf bij de BSOB via DigiD bezwaar maken (Deze link gaat naar een andere website).

Hoe tevreden ben je over deze pagina van de website?