Niet eens met belastingaanslag

Ben je het niet eens bent met de belastingaanslag of WOZ-waarde? Maak dan bezwaar.

Bezwaar maken

Geef je bezwaar door aan de Belastingdienst Oost-Brabant (BSOB) (Deze link gaat naar een andere website).

Doe dit binnen 6 weken na dagtekening van je aanslag. De dagtekening staat op het voorblad van het aanslagbiljet.

Hoe tevreden ben je over deze pagina van de website?