Niet eens met belastingaanslag

Bent u het niet eens bent met de belastingaanslag? Dan kunt u bezwaar maken. Dit moet altijd schriftelijk en binnen zes weken na de datum die op het aanslagbiljet staat.

U kunt op de volgende manier een bezwaar indienen:

Indien schriftelijk, dan moet in uw brief het volgende staan:

Het is niet nodig om het taxatierapport mee te sturen. U kunt uw brief sturen naar: Belastingsamenwerking Oost-Brabant, Postbus 154, 5340 AD Oss.

Reactie op uw bezwaar

De BSOB moet op uw brief reageren in hetzelfde jaar als waarin u bezwaar heeft gemaakt. Dit geldt niet voor bezwaarschriften die tussen 20 november en 31 december zijn ingediend.

In beroep

Bent u het niet eens met de beslissing van de BSOB, dan kunt u hiertegen in beroep bij de rechtbank. In het antwoord op uw bezwaarschrift leest u hoe u dit kunt doen.

Ik heb bezwaar gemaakt. Moet ik de aanslag nu toch betalen?

Ook als u het niet eens bent met de aanslag en daartegen bezwaar hebt aangetekend, moet u de belasting betalen. Als na behandeling van het bezwaarschrift blijkt dat uw bezwaar gegrond is, krijgt u het te veel betaalde bedrag automatisch terug.

Kosten

Het indienen van een bezwaarschrift is gratis. Als u in beroep gaat bij de rechtbank moet u griffierecht betalen. De rechtbank stuurt u daarvoor een rekening.

Hoe tevreden bent u over deze pagina van de website?