Afvalstoffenheffing

De gemeente haalt het afval op. Hiervoor betaal je afvalstoffenheffing. We gebruiken deze inkomsten om het huishoudelijk afval op te halen en te verwerken, bij jou thuis, in de wijk en in de Milieustraat.

Hoe betaal ik de afvalstoffenheffing?

Je betaalt de afvalstoffenheffing via de gecombineerde aanslag gemeentelijke belastingen. Hierop staan verder de riool- en waterzorgheffing en de onroerendezaakbelasting (OZB). Je ontvangt deze aanslag (meestal) in februari.  Deze aanslag wordt verstuurd door de Belastingsamenwerking Oost-Brabant (BSOB).

Peildatum voor de afvalstoffenheffing bij verhuizing is 1 januari.

Belastingsamenwerking Oost-Brabant (BSOB)

De BSOB verzorgt de aanslagoplegging van de gemeentelijke en waterschapsbelastingen voor  Maashorst. Heb je vragen? Neem dan contact op met BSOB (Deze link gaat naar een andere website) of bel naar: 088 - 551 00 00.

BSOB bepaalt niet de hoogte van de belastingtarieven. Daar blijven wij als gemeente verantwoordelijk voor.

Kosten

Voor het ophalen van afval bedraagt het tarief per jaar voor elke woning:

Grootte huishouden Tarief 2024
eenpersoonshuishouden € 200,40
meerpersoonshuishouden € 267,60

Betalen

Hoe tevreden ben je over deze pagina van de website?