Afvalstoffenheffing

De gemeente heeft als taak om het afval van inwoners in de gemeente Maashorst op te halen. U betaalt hiervoor afvalstoffenheffing. De gemeente gebruikt de opbrengst van de afvalstoffenheffing om het huishoudelijk afval op te halen en te verwerken, bij u thuis, in de wijk en in de Milieustraat.

U betaalt de afvalstoffenheffing via de gecombineerde aanslag gemeentelijke belastingen. Hierop staan verder de riool- en waterzorgheffing en de onroerendezaakbelasting (OZB). U ontvangt deze aanslag (meestal) in februari. Peildatum voor de afvalstoffenheffing bij verhuizing is 1 januari.

De Belastingsamenwerking Oost-Brabant (BSOB) verzorgt de aanslagoplegging van de gemeentelijke en waterschapsbelastingen voor de gemeente Maashorst. Heeft u vragen? Neem dan contact op met BSOB (Deze link gaat naar een andere website) of bel naar: 088 - 551 00 00.

Kosten

Voor het ophalen van afval bedraagt het tarief per jaar voor elke woning:

Grootte huishouden Tarief 2023
eenpersoonshuishouden € 192,36
meerpersoonshuishouden € 256,80

Betalen

Hoe tevreden bent u over deze pagina van de website?