Betalen met automatische incasso

U kunt de gemeentelijke belastingen betalen via automatische incasso. Het te betalen bedrag wordt dan automatisch van uw bankrekening afgeschreven. Automatische incasso is mogelijk voor de volgende belastingen:

U kunt automatische incasso aanvragen als het bedrag dat u moet betalen in totaal minder dan € 5.000,00 is. Betaalt u via automatische incasso? Dan wordt het bedrag in 10 termijnen afgeschreven.

Automatische incasso aanvragen

U kunt automatische incasso op verschillende manieren aanvragen:

Automatische incasso stopzetten

U kunt uw machtiging voor automatische incasso op verschillende manieren stopzetten:

U kunt uw automatische incasso op ieder gewenst moment stopzetten. Hierbij moet u wel rekening houden met een verwerkingstijd van ongeveer een maand. Wanneer u de aanslag nog niet volledig heeft betaald, dan moet u het resterende bedrag binnen twee weken in één keer overmaken op (IBAN) rekeningnummer NL36 BNGH 0285 1516 73. U kunt het openstaande bedrag niet maandelijks overmaken.

Rekeningnummer wijzigen

Via het digitaal loket van BSOB (Deze link gaat naar een andere website) kunt u op ieder moment uw rekeningnummer wijzigen. De automatische incasso wordt dan van uw nieuwe rekeningnummer afgeschreven.

Hoe tevreden bent u over deze pagina van de website?