Toeristenbelasting

Overnacht u in een hotelkamer, B&B, vakantiehuisje of op een camping? Dan moet u toeristenbelasting betalen.

De Belastingsamenwerking Oost-Brabant (BSOB) verzorgt de aanslagoplegging van de gemeentelijke en waterschapsbelastingen voor de gemeente Maashorst. Heeft u vragen? Neem dan contact op met BSOB (Deze link gaat naar een andere website) of bel naar: 088 – 551 00 00.

Wat zijn de kosten (in 2023)?

Goed om te weten

Vrijstelling

In de verordening toeristenbelasting is een vrijstelling opgenomen voor georganiseerde jeugdbewegingen op verzoek van de raad (besluit harmonisatie belastingen april 2021). Onder georganiseerde jeugdbeweging wordt verstaan: een jeugdorganisatie op levensbeschouwelijke of ideologische grondslag die de ‘verheffing’ van het volk, of ‘verbetering’ van de jeugd ten doel heeft door middel van opvoeding in en kennismaking met cultuur, natuur, sport en spel. Hieronder worden mede scholen begrepen.

Controle toeristenbelasting belastingjaar 2022

Ook dit jaar vinden er weer op willekeurige basis controles plaats. U kunt binnenkort een uitnodiging voor een controle en voorlichtingsbezoek ontvangen. In opdracht van de gemeente controleert Adviesgroep Nederlandse Gemeenten (ANG) of uw aangifte (water)toeristenbelasting over het belastingjaar 2022 juist en volledig is. Heeft u een brief ontvangen over een bezoek en heeft u hier vragen over? Neem dan contact op met ANG via telefoonnummer: 085 - 070 1484 of via toeristenbelasting@ang.nl.

Bezwaar maken

Bent u het niet eens met de aanslag toeristenbelasting? Dan kunt u bij de BSOB via DigiD bezwaar maken (Deze link gaat naar een andere website). Bij invordering van toeristenbelasting wordt geen kwijtschelding verleend.

Hoe tevreden bent u over deze pagina van de website?