Leerplicht

Alle kinderen in Nederland tussen 5 en 16 jaar moeten naar school. Dit heet leerplicht (Deze link gaat naar een andere website).

Heeft u een vraag over leerplicht?

Neem contact op met de RBL BNO. (Deze link gaat naar een andere website)

Kwalificatieplicht

Jongeren tussen de 16 jaar en 18 jaar moeten onderwijs volgen tot ze een startkwalificatie (Deze link gaat naar een andere website) hebben. Een startkwalificatie is een diploma voor havo, vwo of mbo op niveau 2 of hoger.

Hoe tevreden bent u over deze pagina van de website?