Kinderopvang

Er zijn verschillende soorten kinderopvang voor kinderen die nog niet naar de basisschool gaan of die na school opgevangen moeten worden.

Kinderdagverblijf

Kinderen vanaf zes weken tot vier jaar oud kunnen naar een kinderdagverblijf. De meeste kinderdagverblijven zijn open van 08.00 tot 18.00 uur en bieden opvang voor de hele dag. Sommige kinderdagverblijven hebben ruimere openingstijden en de mogelijkheid voor halve dagopvang. De kosten voor het kinderdagverblijf zijn voor ouders. In veel gevallen kunnen zij aanspraak maken op kinderopvangtoeslag. Bijvoorbeeld als zij werken, studeren of een inburgeringscursus doen. Hier zijn zowel voor de ouder als voor het kinderdagverblijf wel eisen aan verbonden.

Gastouderopvang

Gastouderopvang is kleinschalige opvang in een huiselijke omgeving. Dit kan in zowel het huis van de gastouder, als in het huis van de kinderen zelf zijn. Gastouderopvang is voor baby's, peuters en basisschoolkinderen. Je vindt een gastouder via een gastouderbureau. Het gastouderbureau selecteert gastouders op basis van geschiktheid en controleert of de opvang veilig en hygiënisch is. De kosten voor de gastouderopvang zijn voor ouders. In veel gevallen kun je aanspraak maken op kinderopvangtoeslag. Bijvoorbeeld als je werkt, studeert of een inburgeringscursus doet. Hier zijn zowel voor de ouder als voor de gastouder wel eisen aan verbonden.

Peuteropvang

In de gemeente Maashorst kunnen alle peuters in de leeftijd van 2 tot en met 4 jaar en 6 weken naar de peuteropvang. Dit is dé plek voor peuters om op de juiste manier te worden uitgedaagd en samen te spelen en te leren. De peuteropvang is goed voor de ontwikkeling van uw kind en zorgt voor een betere start op de basisschool. Uw kind kan zich in zijn of haar eigen tempo ontwikkelen. Goed opgeleide medewerkers kijken hoe de peuters zich ontwikkelen en waar ze de peuters het beste bij kunnen begeleiden.

Hoeveel uur kan mijn kind naar de peuteropvang?

Alle peuters kunnen gebruik maken van 2 dagdelen van 4 uur peuteropvang per week. In overleg met de peuteropvang bepaal je hoe je de dagdelen verdeelt worden over de week. Ga voor meer informatie naar de peuteropvang.

Wat zijn de kosten van de peuteropvang?

De kosten voor de gastouderopvang zijn voor ouders. Als ouder betaal je een inkomensafhankelijke ouderbijdrage voor de peuteropvang. In veel gevallen kun je aanspraak maken op kinderopvangtoeslag. Bijvoorbeeld als je werkt, studeert of een inburgeringscursus doet. Hier zijn zowel voor de ouder als voor de peuteropvang wel eisen aan verbonden.

Voor een peuter die enkel gebruik maakt van peuteropvang, en niet van andere opvangsoorten, subsidieert de gemeente een deel van de kosten aan de peuteropvang-organisatie. De peuteropvang kan ook enkel aanspraak maken op deze regeling.

Peuters die onder de subsidieregeling vallen kunnen gebruik maken van 2 dagdelen van 4 uur peuteropvang per week. In overleg met de peuteropvang bepaal je hoe je de dagdelen verdeelt over de week. Ga voor meer informatie naar de peuteropvang.

Kinderen die al gebruik maken van een voorschoolse voorziening zoals een kinderdagverblijf kunnen ook naar de peuteropvang. De kosten voor peuteropvang zijn in dat geval voor ouders. In veel gevallen kun je aanspraak maken op kinderopvangtoeslag. Bijvoorbeeld als je werkt, studeert of een inburgeringscursus doet. Hier zijn zowel voor de ouder als voor de peuteropvang wel eisen aan verbonden.

Uitleg kosten peuteropvang met kinderopvangtoeslag

Uitleg kosten peuteropvang zonder kinderopvangtoeslag

Uitleg kosten voorschoolse educatie met kinderopvangtoeslag

Uitleg kosten voorschoolse educatie zonder kinderopvangtoeslag

Vroeg- en Voorschoolse Educatie (VVE)

Voor kinderen tussen de 2 en 4 jaar met een (dreigende) taal- of ontwikkelingsachterstand is het programma Voor- en Vroegschoolse Educatie (VVE). Dit programma VVE wordt bij de peuteropvang en bij het kinderdagverblijf aangeboden. Kinderen leren spelenderwijs en worden hierdoor taalvaardiger, kunnen zich beter concentreren en ontwikkelen een grotere woordenschat. Er is veel aandacht en tijd voor taalspelletjes, voorlezen, tekenen, luisteren, zingen en bewegen. Door Vroeg- en Voorschoolse Educatie maakt het kind een betere start in het basisonderwijs. Het consultatiebureau bepaalt of jouw kind in aanmerking komt voor VVE.

Wat zijn de kosten van Voorschoolse Educatie?

Ouders betalen daarnaast een inkomensafhankelijke ouderbijdrage. In veel gevallen kun je aanspraak maken op kinderopvangtoeslag. Bijvoorbeeld als je werkt, studeert of een inburgeringscursus doet. Hier zijn zowel voor de ouder als voor de peuteropvang / het kinderdagverblijf wel eisen aan verbonden.

Wanneer jouw peuter in aanmerking komt voor Voorschoolse Educatie is moet hij of zijn verplicht 4 dagdelen van 4 uur per week gebruik te maken van het aanbod. In overleg met de peuteropvang/ kinderdagverblijf bepaal je hoe je de dagdelen verdeelt worden over de week. Ga voor meer informatie naar de peuteropvang of het kinderdagverblijf.

Voor een peuter die in aanmerking komt voor Voorschoolse Educatie subsidieert de gemeente een deel van de kosten. Deze subsidie wordt rechtstreeks aan de peuteropvang / kinderdagverblijf verstrekt. De peuteropvang en/ of het kinderdagverblijf kan ook enkel aanspraak maken op deze regeling

Buitenschoolse opvang (BSO) en Tussenschoolse opvang (TSO)

Een buitenschoolse opvang is een opvang voor kinderen tussen de 4 en 12 jaar. De BSO vindt plaats voor, tijdens en na schooltijd. Ook in de vakanties en op studiedagen biedt de BSO opvang. Basisscholen zijn verplicht om een voorziening voor buitenschoolse opvang aan te bieden. Ook zijn scholen verplicht om tussenschoolse opvang te verzorgen. Scholen mogen zelf bepalen of ze de opvang zelf regelen of dat ze dit laten organiseren door een kinderdagverblijf. Voor meer informatie neem je contact op met de basisschool.

Locaties

Ben je op zoek naar een kinderopvanglocatie in Gemeente Maashorst? Kijk op de website van het Landelijk Register Kinderopvang (Deze link gaat naar een andere website).

Bijdrage in kinderopvang

Gaat uw kind naar een geregistreerde kinderopvang dan krijg je misschien kinderopvangtoeslag. Deze toeslag kun je aanvragen bij de Belastingdienst. Lees meer over kinderopvangtoeslag op de website rijksoverheid.nl. (Deze link gaat naar een andere website)

Hoe tevreden ben je over deze pagina van de website?