Kinderopvang

Er zijn verschillende soorten kinderopvang voor kinderen die nog niet naar de basisschool gaan of die na school opgevangen moeten worden.

Kinderdagverblijf

Kinderen vanaf zes weken tot vier jaar oud kunnen naar een kinderdagverblijf. De meeste kinderdagverblijven zijn open van 08.00 tot 18.00 uur en bieden opvang voor de hele dag. Sommige kinderdagverblijven hebben ruimere openingstijden en de mogelijkheid voor halve dagopvang.

Gastouderopvang

Gastouderopvang is kleinschalige opvang in een huiselijke omgeving. Dit kan in zowel het huis van de gastouder, als in het huis van de kinderen zelf zijn. Gastouderopvang is voor baby's, peuters en basisschoolkinderen. U vindt een gastouder via een gastouderbureau. Het gastouderbureau selecteert gastouders op basis van geschiktheid en controleert of de opvang veilig en hygiënisch is.

Peuteropvang

Vindt u het belangrijk dat uw kind (2-4 jaar) met andere kinderen speelt, maar heeft u niet de hele dag kinderopvang nodig. Dan is uw kind welkom bij de peuteropvang (voorheen werd dit ook wel peuterspeelzaal genoemd). Op de peuteropvang leert uw kind op vaste dagdelen spelen, ontdekken en ontwikkelen. Ze leren sociale vaardigheden zoals: voor zichtzelf opkomen, speelgoed delen, op je beurt wachten. Maar bij de peuteropvang kunnen ze ook experimenteren met verf, papier, potloden, klei of zand. Peuteropvang is een goede voorbereiding op het basisonderwijs.

Buitenschoolse opvang (BSO) en Tussenschoolse opvang (TSO)

Een buitenschoolse opvang is een opvang voor kinderen tussen de 4 en 12 jaar. De BSO vindt plaats voor, tijdens en na schooltijd. Ook in de vakanties en op studiedagen biedt de BSO opvang. Basisscholen zijn verplicht om een voorziening voor buitenschoolse opvang aan te bieden. Ook zijn scholen verplicht om tussenschoolse opvang te verzorgen. Scholen mogen zelf bepalen of ze de opvang zelf regelen of dat ze dit laten organiseren door een kinderdagverblijf.

Vroeg- en Voorschoolse Educatie (VVE)

Voor kinderen tussen de 2 en 4 jaar met een (dreigende) taal- of ontwikkelingsachterstand is het programma Voor- en Vroegschoolse Educatie (VVE). Dit programma VVE wordt zowel binnen de peuteropvang als binnen het kinderdagverblijf aangeboden. Kinderen leren spelenderwijs en worden hierdoor taalvaardiger, kunnen zich beter concentreren en ontwikkelen een grotere woordenschat. Er is veel aandacht en tijd voor taalspelletjes, voorlezen, tekenen, luisteren, zingen en bewegen. Door Vroeg- en Voorschoolse Educatie maakt het kind een betere start in het basisonderwijs. Meestal bepaalt het consultatiebureau of uw kind in aanmerking komt voor VVE.

Locaties

Bent u op zoek naar kinderopvanglocatie in Gemeente Maashorst? Kijk op de website van het Landelijk Register Kinderopvang (Deze link gaat naar een andere website).

Bijdrage in kinderopvang

Gaat uw kind naar een geregistreerde kinderopvang dan krijgt u mogelijk kinderopvangtoeslag. Deze toeslag kunt u aanvragen bij de Belastingdienst. Lees meer over kinderopvangtoeslag op de website rijksoverheid.nl. (Deze link gaat naar een andere website)

Hoe tevreden bent u over deze pagina van de website?