Leerlingenvervoer

Het vervoeren van kinderen van en naar school is in eerste instantie een taak van de ouders, verzorgers of iemand uit het netwerk van het gezin. Soms kunnen wij voor vervoer zorgen. Bijvoorbeeld wanneer uw kind een beperking heeft en hierdoor niet zelfstandig naar school kan reizen. *Een voorwaarde is dat het woonadres van de leerling meer dan 6 km van de school is gelegen. De gemeente kijkt altijd eerst naar de dichtstbijzijnde toegankelijke school van de betreffende schoolsoort en/of levensovertuiging.

Een aanvraag voor bekostiging van vervoer wordt getoetst aan de ‘Verordening Bekostiging Leerlingenvervoer’.

Aanvraag voor inwoners uit de kernen Reek, Schaijk en Zeeland

Via het digitaal loket leerlingenvervoer kunt u eenvoudig een aanvraag invullen en verzenden. Als uw kind gebruik maakt van twee voorzieningen, bijvoorbeeld eigen vervoer en aangepast vervoer, moet u hiervoor twee aparte aanvragen indienen.

U moet elk jaar opnieuw uw aanvraag insturen. Ook als uw kind naar een andere school gaat of als u gaat verhuizen, moet u opnieuw een aanvraag insturen.

Leerlingenvervoer aanvragen Reek, Schaijk en Zeeland (Deze link gaat naar een andere website)

Vragen over de aanvraag?

Heeft u nog vragen? Neem gerust contact op met Forseti. Zij staan u graag te woord. U kunt hierover van maandag tot en met vrijdag tussen 9.00 en 12.30 uur telefonisch contact opnemen via het telefoonnummer 073-523 10 72 of per email: landerd.llv@forseti.nl.

Aanvraagformulier en declaratie leerlingenvervoer voor inwoners uit de kernen Odiliapeel, Uden en Volkel

U kunt leerlingenvervoer online aanvragen.

Maakt uw kind voor het eerst gebruik van leerlingenvervoer of wisselt uw kind van school, dan voegt u de volgende documenten bij de aanvraag:

Ook als u deze documenten nog niet eerder heeft ingeleverd dient u de volgende documenten bij te voegen.

Heeft u recht op een fietsvergoeding of vergoeding van openbaar vervoer of eigen vervoer dan kunt deze kosten online declareren (Deze link gaat naar een andere website).

U moet elk jaar opnieuw uw aanvraag insturen. Ook als uw tussentijds kind naar een andere school gaat of als u gaat verhuizen, moet u opnieuw een aanvraag insturen.

Leerlingenvervoer aanvragen Odiliapeel, Uden en Volkel

Vragen of wijzigingen over de aanvraag?

Voor vragen kunt u contact opnemen met de gemeente. Een structurele wijziging, zoals een verhuizing of een verandering van school, geeft u schriftelijk door aan de gemeente.

Wijzigingen voor het vervoer

Overige wijzigingen kunt u doorgeven aan Vervoerservice Van Driel:

Hoe tevreden bent u over deze pagina van de website?