Leerlingenvervoer

Op deze pagina vind je alle informatie voor het regelen van leerlingenvervoer voor jouw kind in de gemeente Maashorst.

Voor wie is de regeling Leerlingenvervoer?

Leerlingenvervoer helpt ouders wanneer hun kind niet zelf naar school kan gaan vanwege een beperking en als de school meer dan 6 kilometer van huis is. De gemeente kijkt dan naar de dichtstbijzijnde passende school voor het kind en maakt daarvoor het vervoer mogelijk.

Vanaf september 2024 gelden er in alle 6 kernen van gemeente Maashorst vaste opstapplaatsen bij leerlingenvervoer.

Uitgangspunt: Een gelijke en eerlijke aanpak bij leerlingenvervoer voor ouders in heel Maashorst.

Overgangsperiode

Gemeente Maashorst is ontstaan uit een samenvoeging van gemeente Landerd en Uden in 2022. Tot het einde van 2024 hebben we vanwege de fusie nog tijdelijk te maken met twee verschillende manieren van aanvraag, die je verderop terugvindt.

  1. Forseti verwerkt en handelt op dit moment de aanvragen voor de Maashorst-inwoners uit de kernen Reek, Schaijk en Zeeland af.
  2. Wij verwerken en handelen de aanvragen voor de inwoners uit de kernen Odiliapeel, Volkel en Uden af.

Handige tip: Bekijk eerst ons overzicht met ‘Veel gestelde vragen’ onderaan de pagina, die jou verder kunnen helpen.

* Een aanvraag voor bekostiging van vervoer wordt getoetst aan de ‘Verordening Bekostiging Leerlingenvervoer’.


Aanvraag voor inwoners uit de kernen Reek, Schaijk en Zeeland

Via het digitaal loket leerlingenvervoer kun je eenvoudig een aanvraag invullen en verzenden. Als jouw kind gebruik maakt van 2 voorzieningen, bijvoorbeeld eigen vervoer en aangepast vervoer, moet je hiervoor twee aparte aanvragen indienen.

Je moet elk jaar opnieuw een aanvraag insturen. Ook als tussentijds jouw kind naar een andere school gaat of als je gaat verhuizen, moet je opnieuw een aanvraag insturen:

Leerlingenvervoer aanvragen Reek, Schaijk en Zeeland (Deze link gaat naar een andere website)

Vragen over de aanvraag?

Heb je nog vragen? Neem gerust contact op met Forseti. Zij staan je graag te woord. Je kunt hierover van maandag tot en met vrijdag tussen 9.00 en 12.30 uur telefonisch contact opnemen via het telefoonnummer 073 - 523 10 72 of per e-mail: landerd.llv@forseti.nl.


Aanvraagformulier en declaratie leerlingenvervoer voor inwoners uit de kernen Odiliapeel, Uden en Volkel

Je kunt leerlingenvervoer online aanvragen.

Leerlingenvervoer aanvragen Odiliapeel, Uden en Volkel (Deze link gaat naar een andere website)

Maakt jouw kind voor het eerst gebruik van leerlingenvervoer of wisselt jouw kind van school, dan voeg je de volgende documenten bij je aanvraag:

Heb je recht op een fietsvergoeding of vergoeding van openbaar vervoer of eigen vervoer dan kun je deze kosten online declareren (Deze link gaat naar een andere website).
Let op: Declareren is pas mogelijk na de toekenning! Dien dus éérst je aanvraag in, en pas na het recht kun je declareren.

Je moet elk jaar opnieuw een aanvraag insturen. Ook als tussentijds jouw kind naar een andere school gaat of als je gaat verhuizen, moet je opnieuw een aanvraag insturen.

Vragen over de aanvraag?

Heb je nog vragen? Neem gerust contact op met de gemeente. Stuur een email naar: leerlingenvervoer@gemeentemaashorst.nl
Of neem telefonisch (tijdens werkdagen) contact op via het algemene telefoonnummer 0413 - 28 19 11, en geef aan dat je een vraag hebt over leerlingenvervoer in de kern Odiliapeel, Uden of Volkel.


Vragen of wijzigingen over de aanvraag?

Woonachtig in de kernen Odiliapeel, Uden of Volkel?

Bij vragen over leerlingenvervoer neem contact op via: leerlingenvervoer@gemeentemaashorst.nl

Woonachtig in de kernen Schaijk, Zeeland of Reek?

Bij vragen over leerlingenvervoer neem contact op via: landerd.llv@forseti.nl.

Een structurele wijziging, zoals een verhuizing of een verandering van school, geef je altijd schriftelijk door aan de gemeente.

Wijzigingen voor het vervoer

Overige wijzigingen kunt u doorgeven aan Vervoerservice Van Driel:


Veel gestelde vragen (Q&A)

In deze Q&A (Vraag en Antwoord) vind je de antwoorden op veel voorkomende vragen die horen bij het thema opstapplaatsen in Maashorst.

Staat je vraag er niet bij? Stuur dan je vraag naar: leerlingenvervoer@gemeentemaashorst.nl

Wat doet de gemeente met de diverse aanbevelingen van ouders?

Tijdens de bijeenkomst van 15 april 2024 heeft een aantal ouders ideeën over leerlingenvervoer met ons gedeeld. Deze ideeën hebben wij gebundeld en daar waar wij invloed op kunnen uitoefenen zullen wij dit doen.

Een voorbeeld is de tip: Scholen kunnen beter op eenzelfde tijdstip ‘uit’ zijn.
Deze suggestie gaan wij voorleggen tijdens het regionaal overleg met het samenwerkingsverband passend onderwijs.

Moet mijn kind gebruik maken van een opstapplaats?

Ja, alle kinderen in Maashorst, die gebruik maken van taxivervoer, maken vanaf schooljaar 2024-2025 gebruik van een vaste opstapplaats.
Kinderen die rolstoel gebonden zijn of in een jeugdzorginstelling wonen maken hier geen gebruik van.
Ook als er sprake is van meerdere kinderen in een gezin, maakt een kind dat naar speciaal onderwijs gaat gebruik van een opstapplaats.

Zijn er andere opties voor leerlingenvervoer en opstapplaatsen?

Jazeker, de gemeente stimuleert ‘samenredzaamheid’ van harte wanneer ouders alternatieve oplossingen zoeken voor leerlingenvervoer. Hiervoor zijn o.a. onkostenvergoedingen beschikbaar.

Denk hierbij aan vervoer op de fiets, met het openbaar vervoer of een kilometervergoeding als ouders zelf rijden. Wil je in aanmerking komen voor een van deze vergoedingen. Dan kun je dit aangeven in het aanvraagformulier.

Bij wie kan ik terecht als ik vind dat mijn kind geen gebruik kan maken van een opstapplaats?

Dat kun je aangeven op het aanvraagformulier voor het leerlingenvervoer 2024-2025.
Dit formulier kan vanaf heden ingevuld worden en kun je bovenaan deze pagina voor jouw woonplaats terugvinden.

Je kunt in het aanvraagformulier aangeven waarom jouw kind geen gebruik kan maken van een vaste opstapplaats. Er is dan ook een doktersverklaring nodig. De gemeente zet je vraag vervolgens door aan Forseti. Forseti neemt contact met je op om te onderzoeken of de opgegeven reden gegrond is en geeft dit door aan de gemeente.

Wij kunnen op voorhand niet aangeven wat deze uitzonderingen zijn, dit wordt per casus bekeken. In de basis zijn alleen leerlingen die rolstoelafhankelijk en leerlingen die wonen bij een jeugdzorginstelling zijn uitgezonderd van een opstapplaats.

Er kan in uitzonderlijke gevallen na onderzoek een akkoord worden gegeven om een kind alsnog thuis op te halen. Er is dan sprake van maatwerk.

Kan ik in bezwaar gaan?

Ja, tegen ieder besluit vanuit de gemeente is bezwaar mogelijk. Op de beschikking (brief) staat hoe je dit kan doen.

Wat is Forseti?

Forseti is een bedrijf dat gespecialiseerd is in leerlingenvervoer. Zij hebben de afgelopen jaren de aanvragen voor leerlingenvervoer in Schaijk, Reek en Zeeland beoordeeld en hebben ervaring met opstapplaatsen.

Worden de leerlingen ook naar de buitenschoolse opvang (BSO) gebracht?

Nee, leerlingenvervoer gaat over het vervoer van en naar school. De BSO valt hier NIET onder.
Als tegemoetkoming biedt de gemeente de mogelijkheid om voor twee opstapplaatsen te kiezen.
Zo kun je er bijvoorbeeld voor kiezen om één opstapplaats dicht bij huis te kiezen en één opstapplaats dicht bij de BSO (of een oppas opa/oma).

Kanttekening: Kinderen die gebruik maken van naschoolse dagbehandeling (zoals Koraal en Unik) worden wél naar de locatie gebracht. De rit naar de naschoolse dagbehandeling valt namelijk onder de jeugdwet (en niet onder leerlingenvervoer).

Mag ik zelf kiezen welke opstapplaats ik wil gebruiken voor mijn kind?

Ja. Je mag zelf een opstapplaats kiezen voor je kind. De gemeente heeft opstapplaatsen bepaald binnen de gemeente. Maar het is aan ouders/verzorgers om voor de beste optie te kiezen. De opstapplaatsen worden niet per postcode toegekend. Deze keuze is aan ouders/verzorgers.

Mogen de opstapplaatsen van de voormalige gemeente Landerd en voormalige gemeente Uden ook met elkaar gecombineerd worden?

Ja, er mag gebruik worden gemaakt van alle opstapplaatsen binnen de gemeente Maashorst.

Let op: De aanvraagformulieren zijn hier op dit moment nog niet op ingericht. Je mag dan bij de opmerkingen aangeven dat je gebruik wilt maken van een opstapplaats in een andere kern uit de
desbetreffende voormalige gemeente.

Wie is er verantwoordelijk als mijn kind bij de opstapplaats staat te wachten?

Wat kan ik verwachten van de vervoerder zodra er gestart wordt met opstapplaatsen?

Hoe en wanneer worden opstapplaatsen geëvalueerd?

Voor de zomervakantie 2025 vindt er een evaluatie plaats van de opstapplaatsen in de kernen Odiliapeel, Uden en Volkel (voormalige gemeente Uden). De uitkomsten hiervan zullen gedeeld worden op de gemeentelijke website. Daarnaast zullen we ze delen met de ouders die gebruik hebben gemaakt van leerlingenvervoer met opstapplaatsen.

Als er eerder twijfels zijn over de geschiktheid van een opstapplaats dan kun je hier een melding van sturen naar: leerlingenvervoer@gemeentemaashorst.nl

Zijn er ook opstapplaatsen in het buitengebied?

Er zijn geen opstapplaatsen in buitengebied. Bij de verdeling van de opstapplaatsen is onder andere gekeken naar hoe lang een kind zou moeten reizen naar de dichtstbijzijnde opstapplek voor reguliere basisscholen. Deze afstand is aangehouden voor leerlingen in het buitengebied.

Zit er verschil in leerlingenvervoer tussen de 6 Maashorst kernen?

Nee, vanaf schooljaar 2024-2025 gelden voor alle inwoners van Maashorst dezelfde regels rondom leerlingenvervoer en opstapplaatsen. Het uitgangspunt hierbij: Een gelijke situatie voor alle kernen en inwoners in Maashorst op gebied van leerlingenvervoer.

Waar kan ik terecht met een klacht over het vervoer?

Met klachten over het uitvoeren van het leerlingenvervoer kun je terecht bij de vervoerder zelf. De gemeente heeft ieder kwartaal overleg met de vervoerders over de uitvoering van het leerlingenvervoer en daarbij komen ook klachten aan de orde.

Daarbij ligt dan de nadruk op het nakomen van gemaakte afspraken en de afgesproken termijnen rondom klachtafhandeling. Dit is een aandachtspunt dat wij blijven monitoren.

*Wanneer er sprake is van een klacht bij een onderaannemer, ook dan kunt u zich richten tot de hoofdvervoerder.

Wie kan mij helpen met het aanmeldformulier?

De formulierenbrigade kan je helpen met het invullen van jouw aanvraagformulier. Hiervoor zijn in de diverse kernen inloopspreekuren beschikbaar gesteld. De formulierenbrigade is een gratis dienstverlening die verzorgd wordt door *ONS welzijn.

*ONS welzijn is een maatschappelijk dienstverlener. Zij bieden hulp aan mensen van alle leeftijden met een vraag of situatie die zijzelf (even) niet alleen kunnen oplossen. Op het gebied van wonen, meedoen, financiën, zorg, opgroeien en ontwikkelen.

Kijk hier voor het actuele overzicht van locaties en inloopspreekuren » (Deze link gaat naar een andere website)

Hoe tevreden ben je over deze pagina van de website?