Raadsinformatiebrief 13 september

Geplaatst op donderdag 14 september 2023

13 september stuurde het college een informatienota (formeel: RaadsInformatieBrief of RIB) naar de gemeenteraad om de raadsleden uitleg te geven over het vervolgproces, ter voorbereiding van de voorgenomen opvang van asielzoekers. Deze RIB vormt onderdeel van de toezegging van het college van B&W om de raad elke drie weken (of vaker als dat nodig is) op de hoogte te houden. 

Meer nieuws

 • Raadsinformatiebrief 28 november

  4 dec 2023 - Dinsdag 28 november schreef het college weer een informatienota (raadsinformatiebrief, ofwel RIB) aan de gemeenteraad (verzonden op 29 november) over de voortgang van de voorbereidingen.

 • Asielopvang in Uden kan van start

  30 nov 2023 - Het COA en Van der Valk Hotel hebben inmiddels voldaan aan alle voorwaarden die het college van B en W stelde aan de opvang van asielzoekers in het hotel.

 • Raadsinformatiebijeenkomst 20 november

  22 nov 2023 - Maandag 20 november hebben we, samen met het COA, het veiligheidsplan toegelicht aan de gemeenteraad.

 • Veiligheidsplan vastgesteld

  15 nov 2023 - Dinsdag 14 november heeft het college het veiligheidsplan vastgesteld. In dat plan zijn afspraken vastgelegd die moeten bijdragen aan de gewenste leefbaarheid en veiligheid rond de opvang,

Meer nieuws

Hoe tevreden bent u over deze pagina van de website?