Veiligheidsplan vastgesteld

Geplaatst op woensdag 15 november 2023

Dinsdag 14 november heeft het college het veiligheidsplan vastgesteld. In dat plan zijn afspraken vastgelegd die moeten bijdragen aan de gewenste leefbaarheid en veiligheid rond de opvang, zowel voor de asielzoekers als voor omwonenden en overige inwoners van Maashorst. Daarbij is zoveel mogelijk rekening gehouden met de vragen en zorgen die omwonenden eerder met ons deelden, onder andere via de verschillende overleggen met omwonenden en de buurtschouw.

In het veiligheidsplan zijn de volgende onderwerpen geregeld:

 • Wie is waarvoor verantwoordelijk? (rolverdeling gemeente, COA, beveiliging en politie)
 • Preventieve maatregelen om de veiligheid te regelen op de locatie
 • Preventieve maatregelen om de veiligheid te regelen buiten de locatie
 • Wat is mogelijk bij welke ordeverstoringen?
 • Hoe regelen we de communicatie en onderlinge afstemming?
 • Fysieke maatregelen in de omgeving van de locatie.

Het plan is een zogenaamd 'dynamisch document'. Dat betekent dat het nog kan worden aangevuld/aangescherpt als we merken dat de situatie daarom vraagt. Er is ook een samenvatting opgesteld van het plan.

Meer nieuws

 • Raadsinformatiebrief 28 november

  4 dec 2023 - Dinsdag 28 november schreef het college weer een informatienota (raadsinformatiebrief, ofwel RIB) aan de gemeenteraad (verzonden op 29 november) over de voortgang van de voorbereidingen.

 • Asielopvang in Uden kan van start

  30 nov 2023 - Het COA en Van der Valk Hotel hebben inmiddels voldaan aan alle voorwaarden die het college van B en W stelde aan de opvang van asielzoekers in het hotel.

 • Raadsinformatiebijeenkomst 20 november

  22 nov 2023 - Maandag 20 november hebben we, samen met het COA, het veiligheidsplan toegelicht aan de gemeenteraad.

 • Raadsinformatiebrief 14 november

  15 nov 2023 - Dinsdag 14 november stuurde het college weer een informatienota (raadsinformatiebrief, ofwel RIB) naar de gemeenteraad over de voortgang van de voorbereidingen.

Meer nieuws

Hoe tevreden bent u over deze pagina van de website?