Veiligheidsplan vastgesteld

Geplaatst op woensdag 15 november 2023

Dinsdag 14 november heeft het college het veiligheidsplan vastgesteld. In dat plan zijn afspraken vastgelegd die moeten bijdragen aan de gewenste leefbaarheid en veiligheid rond de opvang, zowel voor de asielzoekers als voor omwonenden en overige inwoners van Maashorst. Daarbij is zoveel mogelijk rekening gehouden met de vragen en zorgen die omwonenden eerder met ons deelden, onder andere via de verschillende overleggen met omwonenden en de buurtschouw.

In het veiligheidsplan zijn de volgende onderwerpen geregeld:

  • Wie is waarvoor verantwoordelijk? (rolverdeling gemeente, COA, beveiliging en politie)
  • Preventieve maatregelen om de veiligheid te regelen op de locatie
  • Preventieve maatregelen om de veiligheid te regelen buiten de locatie
  • Wat is mogelijk bij welke ordeverstoringen?
  • Hoe regelen we de communicatie en onderlinge afstemming?
  • Fysieke maatregelen in de omgeving van de locatie.

Het plan is een zogenaamd 'dynamisch document'. Op 7 februari hebben we een hernieuwde versie van het veiligheidsplan toegevoegd. Er is ook een samenvatting opgesteld van het (oorspronkelijke) plan.

Meer nieuws

Meer nieuws

Hoe tevreden ben je over deze pagina van de website?