Melding voorgenomen huwelijk of partnerschap

Gaat u binnenkort trouwen of wilt u een geregistreerd partnerschap aangaan? Alvast gefeliciteerd met deze grote stap! Voordat dit feestelijke moment aanbreekt, doet u eerst een melding van voorgenomen huwelijk of geregistreerd partnerschap. 

Let op!

Lees eerst alle informatie op deze pagina en maak dan pas een afspraak. Zo bent u goed voorbereid.

Voorwaarden voor huwelijk of geregistreerd partnerschap

Melding doen huwelijk of geregistreerd partnerschap

Kies hieronder het formulier dat voor u van toepassing is, vul het in en onderteken het. Beide partners moeten het formulier invullen en ondertekenen.

Meldingsformulieren ingevuld en dan?

Het inleveren van de benodigde gegevens kan op verschillende manieren:

Zorg dat u bij het inleveren van de formulieren (ondertekend door beide partners) ook de volgende zaken toevoegt:

Definitieve datum

Wij begrijpen dat u de datum van uw huwelijk of partnerschap snel wilt vastleggen. De datum kunnen wij echter pas bevestigen nadat u de schriftelijke Melding voorgenomen huwelijk of geregistreerd partnerschap bij de gemeente Maashorst (compleet) heeft ingeleverd.

De wettelijke termijn van 14 dagen begint te lopen zodra de melding van beide (huwelijks)partners in bezit is van de gemeente waar het huwelijk of geregistreerd partnerschap wordt gesloten.

Als alles akkoord is, ontvangt u binnen 4 weken een bevestiging. Heeft uw melding spoed, neemt u dan telefonisch contact op met team Burgerzaken.

Trouwen in het buitenland

Wilt u trouwen in het buitenland? Dan moet u een aantal extra zaken regelen. Als u in het buitenland wilt trouwen, moet u aan de eisen van de betreffende overheid voldoen. Deze eisen zijn soms anders dan die in Nederland. Op de website van de Rijksoverheid (Deze link gaat naar een andere website) staat waar u aan moet denken als u in het buitenland trouwt. Daar vindt u ook informatie over de documenten die u nodig hebt bij de ambassade in het buitenland of het consulaat hier in Nederland van het land waar u wilt gaan trouwen.

Verklaring van huwelijksbevoegdheid

Voor een huwelijk in het buitenland heeft u soms een verklaring van huwelijksbevoegdheid nodig. Hierin staat dat u niet getrouwd bent en dat u en uw partner volgens de Nederlandse wet met elkaar mogen trouwen. U heeft deze verklaring alleen nodig als daar specifiek om wordt gevraagd. Deze verklaring kost € 27,50.

Na het sluiten van het huwelijk

Na legalisatie kunt u de akte aanbieden voor registratie in de Basis Registratie Personen bij uw woongemeente (voor gebruik in Nederland). Een huwelijksakte uit de Europese Unie hoeft niet gelegaliseerd te worden. Heeft u nog vragen? Neem dan contact op met onze afdeling Burgerzaken, via telefoonnummer 0413 - 28 19 11.

Verschil trouwen en geregistreerd partnerschap

Er zijn 3 verschillen tussen het huwelijk en het geregistreerd partnerschap:

Geregistreerd partnerschap omzetten naar huwelijk

Wilt u uw geregistreerd partnerschap omzetten in een huwelijk? Dit kunt u in elke gemeente regelen, ongeacht waar u het geregistreerd partnerschap heeft gesloten. U heeft voor deze omzetting geen getuigen nodig.

U kunt uw partnerschap omzetten met of zonder ceremonie, de keuze is aan u. De mogelijkheden en eventuele kosten vindt u op de pagina Trouwlocaties en tarieven.

Om de omzetting aan te vragen vult u het formulier Melding voorgenomen huwelijk in. Hierop geeft u aan dat het gaat om het omzetten van een geregistreerd partnerschap in een huwelijk.

Meenemen

Hoe tevreden bent u over deze pagina van de website?