Maashorst steunt verenigingen met energiesubsidie

Geplaatst op woensdag 7 december 2022

Alle verenigingen, stichtingen of vrijwilligersorganisaties die een eigen of gehuurde accommodatie in gebruik hebben in de gemeente Maashorst, kunnen een eenmalige subsidie krijgen voor de extreem gestegen energielasten in het afgelopen jaar. Hiervoor is 220.000 euro beschikbaar. Het college van burgemeester en wethouders stelt dit voor aan de gemeenteraad van Maashorst.

De gemeente Maashorst vindt het belangrijk dat het verenigingsleven breed beschikbaar en goed gefaciliteerd is en ook blijft. Wethouder Harold van den Broek (sportaccommodaties): “We willen dat deze activiteiten bereikbaar blijven voor alle inwoners van de gemeente Maashorst. Deze regeling is bedoeld om te voorkomen dat verenigingen en stichtingen in financiële problemen komen. Daardoor kan hun voortbestaan in gevaar komen, of ze moeten de kosten eventueel op de leden verhalen. Daarom is dit een eenmalige subsidie ter compensatie van de energielasten in 2022.”

Motie

De regeling is een uitwerking van een motie die begin november raadsbreed is aangenomen. Daarin gaf de raad het college opdracht ‘een voorstel te doen voor een maatwerkregeling voor tegemoetkoming in de energiekosten voor verenigingen en stichtingen met een accommodatie en vrijwilligersorganisaties’. Indiener Cock de Jong (PRO): “We behandelden een voorstel dat alleen een tegemoetkoming in de energiekosten voor particulieren mogelijk maakte. Maar verenigingen en stichtingen hebben hier ook last van. We zijn blij dat het college de motie omarmd heeft, en er ook voortvarend mee aan de slag is gegaan zodat er nu al een voorstelt ligt.”

Goed voor inwoners

Wethouder Van den Broek: “Ik was blij met de motie, en ik ben blij dat er nu snel een prima voorstel ligt. Dat is goed voor onze verenigingen en stichtingen, en daarmee ook voor de inwoners van Maashorst.”

De commissie Samenleving en Bestuur behandelt het voorstel op donderdag 8 december, en gemeenteraad besluit er op 22 december over.

Meer nieuws

 • Start procedure voor nieuwe burgemeester

  8 jun 2023 - De gemeenteraad van Maashorst start met het proces om een nieuwe burgemeester te vinden.

 • Door samenwerken écht impact maken met recreatie & toerisme in Noordoost Brabant

  8 jun 2023 - Op 6 juni 2023 bezorgden wethouder Van den Heuvel en wethouder Van Kessel namens tien regiogemeenten uit Noordoost Brabant een telegram bij de voorzitters van MOOS, de Maasmeanders en de Maashorstboeren. De inhoud van het bericht is een reactie op de flessenpost die vorig jaar als noodkreet door de voorzitters werd bezorgd bij diverse gemeenten in Noordoost Brabant.

 • Oproep: geef jouw mening over de dienstverlening

  8 jun 2023 - Vanaf 1 januari 2022 zijn we gemeente Maashorst. We willen graag weten hoe onze inwoners, ondernemers, maatschappelijke organisaties en verenigingen de dienstverlening van onze gemeente ervaren.

 • Mega kermis Uden maakt haar naam waar!

  8 jun 2023 - Woensdag 7 juni is het programma en de attractielijst van de Mega Kermis Uden 2023 bekend gemaakt tijdens een persmoment op de Markt in Uden.

Meer nieuws

Hoe tevreden bent u over deze pagina van de website?