Sfeeraankleding en hanging baskets voor alle centrumgebieden

Geplaatst op vrijdag 14 juli 2023

De gemeente Maashorst gaat sfeeraankleding subsidiëren voor alle centrumgebieden in de gemeente en hier ook hanging baskets financieren en plaatsen. Hiermee maakt de gemeente de centrumgebieden groener en aantrekkelijker en ondersteunt en faciliteert ze het lokale MKB. De gemeente maakt voor de hanging baskets, bloembakken met planten gevestigd aan lantaarnpalen, een bedrag van jaarlijks €21.000 vrij voor de bekostiging. Voor de sfeeraankleding is in de begroting een structureel budget van €20.000 beschikbaar.

Het huidige beleid voor zowel de sfeeraankleding, waaronder feestverlichting en banieren, als de hanging baskets was niet gelijk voor de zes kernen. Voor het centrum van Uden financiert de gemeente de sfeeraankleding door middel van een subsidieregeling. De uitvoering ervan ligt bij de stichting Uden Centrummanagement (UCM). In de andere vijf kernen financieren de ondernemersverenigingen de sfeeraankleding. Voor de hanging baskets gebeurde dit door ondernemersverenigingen, deels door de gemeente en in een deel waren er nog geen hanging baskets.

Ondersteunen bedrijfsleven

Wethouder Gijs van Heeswijk “We trekken met dit besluit het beleid nu gelijk, zorgen voor een meer eenduidige uitstraling en maken hiermee de centrumgebieden in onze kernen nog aantrekkelijker en groener voor onze inwoners en bezoekers. Ook ondersteunen we hiermee het lokale bedrijfsleven door hen te ontlasten van financiële verplichtingen. Door als gemeente deze kosten op ons te nemen, blijft bij de ondernemersverenigingen meer geld beschikbaar voor andere activiteiten.” 

Meer nieuws

Meer nieuws

Hoe tevreden bent u over deze pagina van de website?