Berenschot onderzoekt hoe jij denkt over gemeente Maashorst

Geplaatst op maandag 13 mei 2024

Doe mee aan de enquête!

Sinds 1 januari 2022 vormen de voormalige gemeenten Landerd en Uden samen de nieuwe gemeente Maashorst. Bij het ontstaan van de gemeente Maashorst is afgesproken dat binnen 3 jaar het functioneren van de gemeente wordt onderzocht. De minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties gaf adviesbureau Berenschot opdracht om dit onderzoek uit te voeren.

Evaluatie herindeling

Het onderzoek richt zich op de kwaliteit van de dienstverlening van de gemeente Maashorst. Staat de gemeente dicht bij de mensen? Is de betrokkenheid van de inwoners goed, houdt de gemeente rekening met dorpen en wijken en wat zijn de ervaringen en gevolgen van de herindeling voor de inwoners? Onderdeel van de evaluatie is ook dat Berenschot onderzoekt hoe inwoners van Maashorst denken over een wijziging van de gemeentelijke indeling. Met deze wijziging zouden Schaijk en Reek onderdeel worden van de gemeente Oss.

Jouw mening telt!

Daarvoor is het belangrijk om te weten hoe jij denkt over de gemeente. Berenschot nodigt jou dan ook van harte uit om jouw mening te geven via een vragenlijst. Die vind je via https://startvragenlijst.nl/gemeentemaashorst (Deze link gaat naar een andere website). Invullen duurt ongeveer 8 tot 12 minuten en kan tot en met woensdag 29 mei. Het is voor de evaluatie van de gemeente Maashorst belangrijk dat zoveel mogelijk inwoners deze vragenlijst invullen. De gemeente zelf heeft géén rol in het opstellen of de verwerking van de enquêteresultaten of in de uitkomsten van het onderzoek.

Berenschot organiseert deze enquête samen met onderzoeksbureau Ipsos I&O. Naast deze open enquête die alle inwoners kunnen invullen, kreeg een deel van de inwoners van gemeente Maashorst een persoonlijke uitnodiging om de vragenlijst in te vullen. Hiervoor zijn uit het bevolkingsregister willekeurig 5.000 inwoners geselecteerd en uitgenodigd.

Meer informatie over de evaluatie vind je op de projectenpagina.

Meer nieuws

 • Financiën op orde, maar investeren in toekomst is nodig

  23 mei 2024 - Maashorst ligt op schema met de bestuurlijke plannen en de financiën zijn op orde. Dat blijkt uit de jaarrekening 2023. Ook investeert Maashorst in de gemeentelijke organisatie, zodat die klaar is voor de toekomst. Dat blijkt ook uit de Kadernota voor 2025.

 • De milieustraat komt naar je toe!

  23 mei 2024 - Maashorst begint in juni met een mobiele milieustraat. Wethouder Jeroen van den Heuvel (Afval): “Daarmee willen we het inwoners makkelijker maken om hun recyclebaar, klein grof huishoudelijk afval en klein chemisch afval te scheiden.”

 • Merielle ontving vorig jaar een vrijwilligerspenning

  23 mei 2024 - Merielle van Dijk (22 jaar) ontving vorig jaar een vrijwilligerspenning voor haar enorme inzet als vrijwilliger bij de SOS in Volkel.

 • Keurslagerij Van Kraaij in Schaijk benoemd tot Hofleverancier

  22 mei 2024 - Woensdag 22 mei had locoburgemeester Gijs van Heeswijk de eer om, namens de koning, het predicaat Hofleverancier te overhandigen aan Geert van Kraaij van Keurslagerij Van Kraaij in Schaijk.

Meer nieuws

Hoe tevreden ben je over deze pagina van de website?