Nieuws

 • Oproep: geef jouw mening over de dienstverlening

  10 jul 2023 - Vanaf 1 januari 2022 zijn we gemeente Maashorst. We willen graag weten hoe onze inwoners, ondernemers, maatschappelijke organisaties en verenigingen de dienstverlening van onze gemeente ervaren.

 • Nieuw Register Sociale Hygiëne sinds 1 juli 2023

  7 jul 2023 - Vanaf 1 juli is er een nieuwe Register Sociale Hygiëne. Ben je voor 1 juli 2023 geregistreerd in het Register sociale hygiëne? Bevestig dan ná 1 juli 2023 je registratie!

 • Van der Valk Hotel in Uden wordt tijdelijk opvanglocatie asielzoekers

  7 jul 2023 - Het college van B en W van gemeente Maashorst stemt in met het verzoek van het Centraal Orgaan opvang Asielzoekers (COA) om tijdelijk asielzoekers op te mogen vangen in het Van der Valk Hotel in Uden. Het gaat om de opvang van maximaal 300 asielzoekers voor een periode van maximaal 3 jaar. Het COA wil de opvang per 1 oktober 2023 beginnen.

 • Nieuwsbrief Lokaal Educatieve Agenda

  4 jul 2023 - De Lokaal Educatie Agenda is een middel voor gemeenten, schoolbesturen, opvangbesturen en overige partners om tot gezamenlijke afspraken te komen over de ontwikkelingen binnen kinderopvang, onderwijs en het preventieve veld jeugd

 • N264: werkzaamheden uitgesmeerd over 2 jaar

  4 jul 2023 - Om te kunnen voldoen aan de stikstofeisen worden werkzaamheden aan de N264 over 2 jaar verspreid uitgevoerd.

 • Mantelzorgcompliment 2023

  4 jul 2023 - Mantelzorg is vrijwillige en onbetaalde zorg. Maashorst wil voor mantelzorgers graag iets terug doen. Daarom reiken we het Mantelzorgcompliment uit.

 • Vanaf 1 juli kunnen rijbewijzen worden gebruikt om online in te loggen

  27 jun 2023 - Inloggen met een rijbewijs geeft in de toekomst toegang tot persoonlijke gegevens die extra gevoelig zijn.

Hoe tevreden bent u over deze pagina van de website?