Nieuws

 • Zienswijze of bezwaar?

  12 mei 2022 - De officiële publicaties voor onze gemeentelijke bekendmakingen staan op www.overheid.nl. Daar kunt u de stukken inzien. Aangevraagde vergunningen liggen echter niet ter inzage. Deze zijn puur bedoeld ter informatie. U kunt hiertegen dan ook geen zienswijze of bezwaar indienen. Voorgenomen besluiten liggen wél ter inzage. U kunt hiertegen een bezwaar of zienswijze indienen.

 • Berenschot gaat aan de slag met evaluatie herindeling gemeente

  11 mei 2022 - Bureau Berenschot gaat in opdracht van het ministerie van Binnenlandse zaken aan de slag met de voorbereiding en uitvoering van de evaluatie van de herindeling. Deze evaluatie was vorig jaar een voorwaarde die het ministerie heeft verbonden aan de herindeling. Bij die evaluatie gaat Berenschot verschillende belanghebbenden betrekken, variërend van inwoners tot bestuurders en ambtenaren.

 • Regel uw zaken digitaal

  11 mrt 2022 - Wij gunnen onze inwoners de dienstverlening die ze verdienen! Daarom kunt u uw zaken zelf thuis regelen, de digitale dienstverlening. U hoeft dan niet meer naar het gemeentehuis.

 • Volgt u gemeente Maashorst al?

  19 jan 2022 - Als gemeente doen we ons best om u zo goed mogelijk op de hoogte te houden. Maar we delen ook graag leuke nieuwtjes & weetjes

 • Openbare bekendmakingen staan op overheid.nl

  7 jan 2022 - Gemeente Maashort informeert u via het digitale Gemeenteblad op www.overheid.nl over officiële (ontwerp)besluiten, meldingen en aanvragen waar u mee te maken kunt krijgen.

 • Gemeente Maashorst gaat kar natuurgebied trekken

  1 dec 2021 - De gemeente Maasshorst neemt vanaf volgend jaar de lead in de governance voor natuurgebied de Maashorst. De samenwerking met de andere Maashorstgemeenten blijft. Over de invulling van een adviesraad is de toekomstige gemeente nog in overleg met gebruikers en belangengroepen.

Hoe tevreden bent u over deze pagina van de website?