Officiële bekendmakingen

Officiële bekendmakingen publiceren wij, op een enkele uitzondering na, via het Gemeenteblad op www.officielebekendmakingen.nl. Op deze pagina tonen wij binnenkort een overzicht van de bekendmakingen van de gemeente Maashorst.

Andere beschikking

Overzicht van bekendmakingen in de categorie Andere beschikking
Publicatiedatum Bekendmaking
27 jan 2022 Gemeente Maashorst
25 jan 2022 Gemeente Maashorst

Algemeen verbindend voorschrift (verordening)

Overzicht van bekendmakingen in de categorie Algemeen verbindend voorschrift (verordening)
Publicatiedatum Bekendmaking
27 jan 2022 Verordening op de heffing en de invordering van onroerendezaakbelastingen Maashorst 2022
20 jan 2022 Verordening individuele inkomenstoeslag Participatiewet gemeente Maashorst 2022
20 jan 2022 Verordening activiteitenfonds 2022 voor inwoners van de gemeente Maashorst van 18 jaar en ouder
20 jan 2022 Afstemmingsverordening Participatiewet, IOAW en IOAZ gemeente Maashorst 2022
17 jan 2022 Delegatieverordening Maashorst
17 jan 2022 Verordening commissie bezwaarschriften gemeente Maashorst 2022
17 jan 2022 Algemene subsidieverordening gemeente Maashorst 2022
12 jan 2022 Verordening werkgeverscommissie Maashorst 2022
11 jan 2022 Verordening burgerinitiatief gemeente Maashorst 2022
11 jan 2022 Verordening Auditcommissie gemeente Maashorst 2022
11 jan 2022 Verordening Rekenkamer gemeente Maashorst 2022
11 jan 2022 Instructie voor de griffier 2022
11 jan 2022 Verordening ambtelijke bijstand en fractieondersteuning gemeente Maashorst 2022
11 jan 2022 Verordening rechtspositie Raads- en commissieleden gemeente Maashorst 2022
11 jan 2022 Reglement van orde voor vergaderingen en andere werkzaamheden van de raad van de gemeente Maashorst 2022

Omgevingsvergunning

Overzicht van bekendmakingen in de categorie Omgevingsvergunning
Publicatiedatum Bekendmaking
26 jan 2022 Gemeente Maashorst
26 jan 2022 Gemeente Maashorst
26 jan 2022 Gemeente Maashorst
25 jan 2022 Gemeente Maashorst
24 jan 2022 Gemeente Maashorst
24 jan 2022 Gemeente Maashorst
24 jan 2022 Gemeente Maashorst
24 jan 2022 Gemeente Maashorst
21 jan 2022 Gemeente Maashorst
21 jan 2022 Gemeente Maashorst
21 jan 2022 Gemeente Maashorst
21 jan 2022 Gemeente Maashorst
21 jan 2022 Gemeente Maashorst
21 jan 2022 Gemeente Maashorst
20 jan 2022 Gemeente Maashorst
20 jan 2022 Gemeente Maashorst
19 jan 2022 Gemeente Maashorst
19 jan 2022 Gemeente Maashorst
19 jan 2022 Gemeente Maashorst
18 jan 2022 Gemeente Maashorst
18 jan 2022 Gemeente Maashorst
14 jan 2022 Gemeente Maashorst
6 jan 2022 Gemeente Maashorst
6 jan 2022 Gemeente Maashorst
5 jan 2022 Gemeente Maashorst
5 jan 2022 Aanvraag vergunning voor het bouwen van een 2-onder-1-kap-woning en aanleggen van 2 inritten aan Peelseheide 22 en 24 te Odiliapeel
5 jan 2022 Toestemming voor het wijzigen van de begane grond naar 10 zorgclusterwoningen, afwijken van het bestemmingsplan en handelen met gevolgen voor beschermde monumenten ( rijksmonument ) aan Volkelseweg 30 te Uden
5 jan 2022 Buiten behandeling gestelde vergunning voor het afwijken van het bestemmingsplan voor huisverkoop van vlees aan Oudedijk 129 te Odiliapeel
5 jan 2022 Verlenging beslistermijn voor het bouwen van een bedrijfshal met kantoor, aanleggen van inritten, plaatsen van een erfafscheiding en plaatsen van reclame aan Weverstraat 0 te Uden
5 jan 2022 Toestemming voor het wijzigen van de kozijnen en ramen aan de voorgevel van de woning aan President Kennedylaan 147 te Uden
5 jan 2022 Toestemming voor het plaatsen van een zendinstallatie en afwijken van het bestemmingplan aan Peelweg 28 te Odiliapeel
5 jan 2022 Verlenging beslistermijn voor het uitbreiden van het bedrijfspand aan Liessentstraat 10 te Uden
5 jan 2022 Toestemming voor het tijdelijk plaatsen van een woonunit en afwijken van het bestemmingsplan aan Hoge Randweg 10 te Volkel
5 jan 2022 Toestemming voor het plaatsen van een communicatiemast aan Koperslagerstraat 15 te Uden
5 jan 2022 Toestemming voor het plaatsen van een overkapping aan Tijgerstraat 16A te Volkel
5 jan 2022 Ingetrokken aanvraag voor het kappen van 1 conifee aan Breestraat 1 te Volkel
5 jan 2022 Toestemming voor het verbouwen en vergroten van de woning en afwijken van het bestemmingsplan aan Oude Millsebaan 2 te Uden
5 jan 2022 Toestemming voor het gedeeltelijk verbouwen van een schuur tot woning aan Meerkensweg 8 te Volkel
5 jan 2022 Verlenging beslistermijn voor het bouwen van een loods aan Vluchtoordweg 19 te Uden
5 jan 2022 Toestemming voor het kappen van bomen aan Pastoor van Doornstraat 0 te Uden
5 jan 2022 Aanvraag vergunning voor het bouwen van een woning en aanleggen van een inrit aan Spiraal 0 te Uden
5 jan 2022 Toestemming voor het bouwen van een veldschuur aan Patrijsweg 2A te Uden
5 jan 2022 Verlenging beslistermijn voor het gebruiken van de locatie voor BSO activiteiten aan Volkelseweg 35 te Uden
5 jan 2022 Toestemming voor het bouwen van een bijgebouw, een overkapping en een erfafscheiding en afwijken van het bestemmingsplan aan Duifhuizerweg 3 te Uden
5 jan 2022 Verlenging beslistermijn voor het bouwen van 2 veldschuren aan Hockeyweg 3 te Uden
5 jan 2022 Toestemming voor het verbouwen van de verdieping van het bedrijfspand tot appartement, handelen met gevolgen voor beschermde monumenten en afwijken van het bestemmingsplan aan Aert Willemsstraat 1A te Volkel
5 jan 2022 Verlenging beslistermijn voor het bouwen van 2 appartemente aan St. Janstraat 20 en 22 te Uden
5 jan 2022 Toestemming voor het afwijken van het bestemmingsplan voor het huisvesten van seizoensarbeiders, het intern wijzigen van de indeling en brandveilig gebruiken van een pand aan Looweg 2 te Uden

Ander besluit van algemene strekking

Overzicht van bekendmakingen in de categorie Ander besluit van algemene strekking
Publicatiedatum Bekendmaking
14 jan 2022 Organisatieregeling Maashorst
11 jan 2022 Intrekking Referendumverordening Landerd 2015

Ruimtelijk plan of omgevingsdocument

Overzicht van bekendmakingen in de categorie Ruimtelijk plan of omgevingsdocument
Publicatiedatum Bekendmaking
14 jan 2022 Ontwerpbestemmingsplan “Ontwikkeling Voor-Oventje, ‘t Oventje”

Delegatie- of mandaatbesluit

Overzicht van bekendmakingen in de categorie Delegatie- of mandaatbesluit
Publicatiedatum Bekendmaking
14 jan 2022 Mandaatregeling Maashorst

Andere vergunning

Overzicht van bekendmakingen in de categorie Andere vergunning
Publicatiedatum Bekendmaking
10 jan 2022 Gemeente Maashorst

Omgevingsmelding

Overzicht van bekendmakingen in de categorie Omgevingsmelding
Publicatiedatum Bekendmaking
5 jan 2022 Melding voor het veranderen van het bedrijf aan Weverstraat 12 en 12 A te Uden
5 jan 2022 Melding voor het verwijderen van asbesthoudende materialen aan Kersenstraat 15 te Uden
5 jan 2022 Melding voor het starten van een bedrijf aan Erfstraat 5 te Uden
5 jan 2022 Melding voor het verwijderen van asbesthoudende materialen uit de woning aan Hyacintstraat 6 te Uden
5 jan 2022 Melding voor het veranderen van de activiteiten aan Steeuwichtweg 14 te Uden
5 jan 2022 Melding voor het veranderen van het bedrijf aan Oudedijk 147 te Odiliapeel
5 jan 2022 Melding voor het starten van een bedrijf aan Jagersveld 35 te Uden
5 jan 2022 Melding voor het starten van een bedrijf aan Spechtenlaan 70 te Odiliapeel
5 jan 2022 Melding voor het veranderen van het bedrijf aan Oudedijk 84 te Odiliapeel
5 jan 2022 Melding voor het verwijderen van asbesthoudende materialen uit de woning aan Beatrixhof 327 te Uden
5 jan 2022 Melding voor het starten van activiteiten aan Weverstraat 13 te Uden
5 jan 2022 Melding voor het veranderen van het bedrijf aan Brabantstraat 20A te Volkel
5 jan 2022 Melding voor het veranderen van het bedrijf aan Kievitlaan 1 te Odiliapeel

Bekendmakingen voormalige gemeenten