Raadsvergadering 20 oktober 2022

Plaats
Tijd
19:30 uur

Agenda

1 - Opening en mededelingen

2 - Vaststelling agenda

3 - Vaststelling besluitenlijst van de vorige raadsvergadering d.d.

4 - Ingekomen stukken (incl raadsinformatiebrieven)

5 - Rondvraag

6 - HAMERPUNTEN

7 - BESPREEKPUNTEN

8 - Sluiting

Hoe tevreden bent u over deze pagina van de website?