Raadsvergadering 24 maart 2022

Plaats
IBN/Meeters, Hockeyweg 5, Uden
Tijd
19:30 uur
Voorzitter
Paul Rüpp

Dit betreft een conceptagenda die wordt vastgesteld bij agendapunt 2.
De vergadering wordt live uitgezonden via  https://channel.royalcast.com/maashorst/#!/maashorst/20220324_1

Documenten

Agenda

1 - Opening en mededelingen

2 - Vaststelling agenda

3 - Vaststelling besluitenlijst van de vorige raadsvergadering d.d. 24 februari 2022

4 - Ingekomen stukken (incl raadsinformatiebrieven)

5 - Rondvraag

6 - HAMERPUNTEN

6.a - Raadsvoorstel Verordening naamgeving en nummering (adressen) en uitvoeringsregels

6.b - Raadsvoorstel Aanwijzing Stichting Lokale Omroep Voor Uden (SLOVU) als lokale media-instelling

6.c - Raadsvoorstel Statutenwijziging Stichting SAAM* Openbaar Onderwijs

6.d - Raadsvoorstel Verordening Jeugdhulp 2022

6.e - Raadsvoorstel Vaststellen bestemmingsplan Achter-Oventje (naast 2)

6.f - Raadsvoorstel Vaststellen bestemmingsplan De Bogerd, Uden

6.g - Raadsvoorstel Vaststellen bestemmingsplan Schutsboomstraat / Waalstraat Schaijk

7 - BESPREEKPUNTEN

7.a - Raadsvoorstel Grondprijsbeleid 2022 bouwkavels

7.b - Raadsvoorstel Programmabegroting 2022-2025

7.c - Motie vreemd Ouderenbeleid

8 - Sluiting

Hoe tevreden bent u over deze pagina van de website?