Laptop of pc

De computer/laptop- en schooltasregeling is een bijdrage van maximaal € 500, voor de aanschaf van een computer of laptop en schooltas.

Voorwaarden computer/laptop- en schooltasregeling

Aanvragen computer/laptop- en schooltasregeling

U kunt een aanvraag indienen voor de computer/laptop- en schooltasregeling:

Stuur uw ondertekende aanvraag en eventuele bijlagen naar de gemeente Maashorst, t.a.v de afdeling Sociaal Domein, Postbus 83, 5400 AB Uden. Of deponeer ze in de brievenbus van het gemeentehuis.

Hoe tevreden bent u over deze pagina van de website?