Bijzondere bijstand

Heeft u een laag inkomen en komt u voor bijzondere kosten te staan? Dan kunt u een beroep doen op bijzondere bijstand. Het moet dan wel noodzakelijk zijn dat u die kosten maakt.

Voorbeelden van bijzondere noodzakelijke kosten zijn:

Voor uitgaven die iedereen doet (zoals eten, kleding, huur en de aanschaf van een koelkast of wasmachine) kunt u in de regel geen bijzondere bijstand aanvragen. Bijzondere bijstand is er alleen voor personen met een laag inkomen (onder de 120% van het sociaal minimum) en weinig eigen vermogen.

Voorwaarden bijzondere bijstand

Bijzondere bijstand kunt u krijgen voor niet-alledaagse kosten. Deze kosten moeten aan de volgende voorwaarden voldoen:

Het hangt dus van uw persoonlijke situatie af of u in aanmerking komt voor bijzondere bijstand voor de gemaakte kosten. Daarom is het mogelijk dat u voor bepaalde kosten wel bijzondere bijstand krijgt en iemand anders niet.

Aanvragen bijzondere bijstand en minimavoorzieningen

Er zijn twee manieren om bij de gemeente Maashorst bijzondere bijstand en/of minimavoorzieningen aan te vragen. Hieronder kunt u lezen welke manier voor u geldt.

U kunt dit formulier ook gebruiken als u in de afgelopen 12 maanden al bijzondere bijstand ontvangen heeft en daarvoor bewijsstukken van uw inkomen en vermogen heeft ingeleverd. Voorwaarde is dan wel dat er in de tussentijd niets in uw situatie veranderd is.

U kunt de ondertekende aanvraag, met de gevraagde bewijsstukken, sturen naar:

Gemeente Maashorst
T.a.v. Sociaal Domein
Postbus 83
5400 AB Uden.

U kunt de aanvraag ook, t.a.v. Sociaal Domein, in de brievenbus van het gemeentehuis doen.

Bijzondere bijstand voor verhoogde energielasten

De gemeente Maashorst heeft een regeling Bijzondere bijstand voor verhoogde energielasten. Dit is een regeling voor inwoners die niet in aanmerking komen voor de Regeling Eenmalige Energietoeslag. De regeling Bijzondere bijstand is een maatwerkregeling, waarbij elke aanvraag apart wordt behandeld.

Let op: dit is dus een andere regeling dan de Eenmalige energietoeslag, met andere voorwaarden en een andere aanvraagprocedure.

Voor wie is de regeling bestemd?

Voor huishoudens die vanwege de hoogte van hun inkomen (hoger dan de 120% van de van toepassing zijnde bijstandsnorm) in 2022 niet in aanmerking kwamen voor de Eenmalige Energietoeslag van €1300. Deze huishoudens hadden wel een verhoogde energierekening in 2022 die ze niet met hun inkomen kunnen opvangen.

Voorwaarden

U heeft geen recht (gehad) op de Eenmalige Energietoeslag, omdat u een te hoog inkomen heeft of u bent student en hebt de energielasten geheel zelf betaald. Daarnaast moet u ook voldoen aan de volgende voorwaarden:

Vermogensgrenzen 2022

Wat is 120% van de bijstandsnorm?
Leefvorm maandinkomen zonder vakantiegeld maandinkomen met vakantiegeld
U bent alleenstaande van 21 jaar tot pensioenleeftijd € 1.256,08 € 1.322,18
U bent alleenstaande ouder van 21 jaar tot pensioensleeftijd € 1.256,08 € 1.322,18
U bent gehuwd of samenwonend van 21 jaar tot pensioenleeftijd € 1.794,40 € 1.888,84
U bent alleenstaand en gepensioneerd € 1.397,27 € 1.470,80
U bent gehuwd of samenwonend en gepensioneerd € 1.892,81 € 1.992,43

Bovenstaande bedragen zijn 120% van de bijstandsnorm van 1 juli 2022.

Aanvullende regels

Hoe vraag ik Bijzondere bijstand aan voor verhoogde energielasten?

Om de Bijzondere bijstand voor verhoogde energielasten aan te vragen kunt u gebruik maken van het aanvraagformulier (PDF, 95.4 kB). Let u op dat u alle gevraagde bewijsstukken toevoegt (enkel kopieën).

Om aan te tonen dat u in 2022 verhoogde energielasten heeft gehad, moet u een van de volgende stukken bijvoegen:

Enkel kosten die zijn ontstaan als gevolg van gestegen tarieven nemen wij in aanmerking. De bijzondere bijstand betreft een maatwerkregeling. Stuur uw ondertekende aanvraag en eventuele bijlagen in een envelop naar de gemeente Maashorst (Bijzondere bijstand energielasten), t.a.v de afdeling Sociaal Domein, Postbus 83, 5400 AB Uden. Of stop ze in een envelop in de brievenbus van het gemeentehuis.

Hoe tevreden bent u over deze pagina van de website?