Bijstandsuitkering

Heeft u geen werk en te weinig inkomen (of spaargeld) om van te leven samen met uw eventuele partner? Dan komt u onder bepaalde voorwaarden in aanmerking voor een bijstandsuitkering.

Voorwaarden bijstandsuitkering

In aanmerking komen voor een bijstandsuitkering? U moet ten minste voldoen aan de onderstaande voorwaarden: 

Aanvragen bijstandsuitkering

Bent u 27 jaar of jonger? Voor het aanvragen van een bijstandsuitkering kunt u terecht op de pagina Bijstandsuitkering aanvragen 27 jaar of jonger.

Bent u ouder dan 27 jaar? Voor het aanvragen van een bijstandsuitkering kunt u terecht op de pagina Bijstandsuitkering aanvragen ouder dan 27 jaar

Bent u 18, 19 of 20 jaar oud? Dan ontvangt u een lagere uitkering, omdat van ouders verwacht wordt dat zij (gedeeltelijk) onderhouden. Als dat niet mogelijk is, kunt u een aanvullende bijzondere bijstand aanvragen.

Ondersteuning van de gemeente

De gemeente begeleidt mensen in de bijstand naar werk (re-integreren). Dit doet zij door een traject op maat aan te bieden. Re-integratie is maatwerk. Het is helemaal afhankelijk van iemands mogelijkheden en beperkingen. Door een arbeidsconsulent wordt bekeken wat in het concrete geval een passend re-integratietraject is. Krijgt u voorzieningen aangeboden? Dan bent u verplicht daarvan gebruik te maken. Jongeren van 18 tot 27 jaar wordt altijd een aanbod gedaan van werk, scholing of een combinatie van beide. Lees alles over de rechten en plichten vanuit de bijstandsuitkering op de pagina Rechten, plichten en maatregelen.

Vaststelling bijstandsuitkering: inkomen en vermogen

Om vast te stellen dat u recht heeft op een bijstandsuitkering, wordt gekeken hoe hoog uw inkomen is. Ook wordt gekeken hoe groot uw vermogen is. Vermogen is de waarde van spaargeld en bezittingen (zoals sieraden, antiek, aandelen, levensverzekering), min schulden. Als uw vermogen lager is dan de vermogensgrens, wordt het niet meegeteld. Het kan ook betekenen dat u vermogen bezit in de vorm van een eigen huis. Informeer in ieder geval hoe het zit met uw recht op bijstand als u een eigen huis heeft.

Hoogte van de bijstandsuitkering

De Participatiewet kent landelijke normbedragen voor mensen van 21 jaar tot de pensioengerechtigde leeftijd, voor mensen die ouder zijn dan de pensioengerechtigde leeftijd, voor gehuwden of ongehuwd samenwonenden en alleenstaanden. Voor enkele speciale groepen gelden aparte normbedragen. De hoogte van de uitkeringen staat op de website van de Rijksoverheid (Deze link gaat naar een andere website).

Betaling en voorschot bijstandsuitkering

Heeft u een aanvraag ingediend en wacht u op de beslissing? Dan kunt u in sommige gevallen een voorschot krijgen. Bijvoorbeeld als u geen geld heeft om te leven tot de eerste betaling. Het voorschot is lager dan de uitkering. Een voorschot moet u altijd terugbetalen. Ook als uw aanvraag wordt afgewezen. Krijgt u wel een bijstandsuitkering, dan wordt het voorschotbedrag hierop ingehouden. Als u al een bijstandsuitkering ontvangt, kunt u geen voorschot krijgen. De betaling van de uitkering vindt altijd halverwege de maand plaats. Uw uitkering staat uiterlijk de 15e van de maand op uw bankrekening

Rechten, plichten en maatregelen

Vanaf het moment van aanvragen van een uitkering zijn er een aantal verplichtingen, waaraan u moet voldoen. Lees alles over rechten, plichten en maatregelen op de pagina Rechten, plichten en maatregelen.

Doorgeven wijzigingen 

Veranderingen in uw situatie kunnen van invloed zijn op uw uitkering. Geef ze daarom altijd door. Meer informatie over het doorgeven van veranderingen leest  u op de pagina Doorgeven wijzigingen.

Melden verblijf buiten de gemeente of buitenland

Als u een bijstandsuitkering, IOAW, IOAZ of Bbz ontvangt, moet u het altijd aan ons doorgeven als u in het buitenland gaat verblijven. Meer informatie over het melden van een verblijf buiten de gemeente of in het buitenland, leest u op de pagina Verblijf buiten gemeente Maashorst melden.

Hoe tevreden ben je over deze pagina van de website?