Verblijf buiten Gemeente Maashorst melden

Heeft u een uitkering op grond van de Participatiewet, IOAW, IOAZ of Bbz ontvangt, moet u het altijd aan ons doorgeven als u in het buitenland gaat verblijven voor vakantie of iets dergelijks. Ook als u tijdelijk buiten uw gemeente, maar wel in Nederland verblijft, moet u dit aan ons doorgeven.

Als u dit niet doet, loopt u het risico dat uw uitkering wordt beëindigd, dat dat u een deel van uw uitkering terug moet betalen en/of dat u een boete moet betalen. U kunt namelijk maar een beperkte periode met behoud van uitkering buiten de gemeente verblijven.

Hoe moet ik een vakantie of verblijf buiten de gemeente melden?

Om aan ons door te geven dat u op vakantie gaat of tijdelijk buiten de gemeente verblijft, gebruikt u het formulier Bijstand vakantiemelding (PDF, 60.7 kB).

Dit formulier levert u minimaal twee weken voor uw vertrek ingevuld bij ons in. Op dit formulier staat precies uitgelegd wat de regels zijn en hoe lang u met behoud van uw uitkering weg kunt blijven. Ook staat vermeld waar en hoe u zich persoonlijk moet melden. Denkt u er aan dat u bij het melden bewijsstukken meeneemt, waaruit blijkt hoe lang u weg bent geweest. Bijvoorbeeld een kopie van de stempels in uw paspoort, een kopie van uw reispapieren, vliegtickets.

Hoe tevreden ben je over deze pagina van de website?