Let op! Heb je binnenkort een nieuw paspoort, ID-kaart of rijbewijs nodig? De wachttijden zijn een stuk langer dan je van ons gewend bent. Maak daarom op tijd een afspraak. Meer informatie vind je in dit nieuwsbericht.

Doorgeven wijziging of verblijf buiten gemeente

Veranderingen in uw situatie kunnen van invloed zijn op uw uitkering. Vul daarom altijd een Wijzigingsformulier (PDF, 156.4 kB) in en stuur dit op naar: sociaaldomein@gemeentemaashorst.nl

Alle mogelijke wijzigingen staan overzichtelijk op het wijzigingsformulier en zijn in de toelichting verder beschreven. Weet u niet zeker of u iets moet melden? Neem dan altijd contact op met uw inkomensconsulent. Als u het wijzigingsformulier heeft ingeleverd, ontvangt u een nieuw wijzigingsformulier.

Als u wisselende inkomsten heeft naast uw uitkering, moet u het wijzigingsformulier iedere maand invullen en terugsturen, inclusief bewijsstukken (zoals bijvoorbeeld uw loonstrook). Doe dit voor de eerste van de maand, daarmee voorkomt u dat er achteraf een verrekening plaatsvindt. U kunt uw loonstrook ook per e-mail naar ons sturen: sociaaldomein@gemeentemaashorst.nl.

Wat gebeurt er als u uw plichten niet nakomt?

Eén van de verplichtingen die u hebt is het meewerken aan uw re-integratietraject. Als u dat niet of niet naar behoren doet, kan aan u een maatregel worden opgelegd. Dit betekent een tijdelijke verlaging van uw uitkering. De hoogte en duur van de verlaging zijn vastgelegd in de Afstemmingsverordening (zodra deze verordening is gepubliceerd, vindt u hier een link naar de verordening). 

Zorg er dus altijd voor dat:

Boetes bij fraude

Als u een uitkering ontvangt moet u sommige wijzigingen in uw situatie doorgeven aan de uitkeringsinstelling. Het gaat om gegevens die van invloed kunnen zijn op (de hoogte van) uw uitkering. Doet u dat niet of te laat, of geeft u foute gegevens door, dan pleegt u fraude. Heeft u fraude gepleegd en daardoor bijvoorbeeld te veel uitkering ontvangen, dan moet u het te veel ontvangen geld geheel terugbetalen. Daarnaast krijgt u een boete die net zo hoog is als het bedrag dat u te veel hebt ontvangen aan uitkering. U krijgt de boete van de uitkerende instelling (SVB, UWV, Belastingdienst/Toeslagen of de gemeente). Zij zijn verplicht u een boete op te leggen.

Boete bij herhaalde fraude

Als u voor de tweede keer fraudeert, moet u niet alleen het te veel ontvangen geld terugbetalen, maar krijgt u een boete van anderhalf keer het bedrag dat u onterecht heeft ontvangen. Deze boete wordt ingehouden op uw uitkering. Daarnaast kan de gemeente na de tweede overtreding uw uitkering maximaal 3 maanden stopzetten.

Hoe tevreden ben je over deze pagina van de website?