Rechten, plichten en maatregelen

De Participatiewet kent niet alleen rechten, maar ook plichten. Als je die verplichtingen niet nakomt, heeft dat gevolgen voor jouw uitkering. Je kunt bijvoorbeeld een waarschuwing of een tijdelijke verlaging van jouw uitkering krijgen. Als je fraudeert, kunnen wij een boete opleggen. Jouw uitkering kan zelfs stopgezet worden.

Houd je daarom aan de volgende plichten:

Hoe tevreden ben je over deze pagina van de website?