Rechten, plichten en maatregelen

De Participatiewet kent niet alleen rechten, maar ook plichten. Als u die verplichtingen niet nakomt, heeft dat gevolgen voor uw uitkering. U kunt bijvoorbeeld een waarschuwing of een tijdelijke verlaging van uw uitkering krijgen. Als u fraudeert, kunnen wij een boete opleggen. Uw uitkering kan zelfs stopgezet worden.

Houdt u zich daarom aan de volgende plichten:

Hoe tevreden bent u over deze pagina van de website?