Collectieve aanvullende zorgverzekering

Wij vinden het erg belangrijk dat inwoners van Maashorst met een laag inkomen goed verzekerd zijn voor ziektekosten. U kunt daarom profiteren van de collectieve zorgverzekering voor minima, die wij hebben afgesloten bij CZ en VGZ.

Iedereen met een inkomen tot 120% van de bijstandsnorm (Deze link gaat naar een andere website)en weinig eigen vermogen, kan hiervoor in aanmerking komen. De gemeente Maashorst betaalt een deel van de premie in de vorm van bijzondere bijstand. Bovendien geven VGZ en CZ een collectiviteitskorting.

Heeft u een verzekering maar wilt u een uitgebreidere dekking en kunt u dat financieel niet opbrengen? Dan kan de gemeente Maashorst een deel van de premie betalen in de vorm van bijzondere bijstand (alleen in combinatie met een verzekering bij VGZ of CZ). Een uitgebreide verzekering biedt u bijvoorbeeld meer en/of hogere vergoedingen voor  fysiotherapie, alternatieve geneeswijzen en lidmaatschap van uw patiëntenvereniging.

Welke pakketten?

U kunt kiezen uit twee pakketten bij CZ of VGZ. Het is verstandig om te kiezen voor het pakket dat het beste past bij uw gezondheidssituatie. Op de website www.gezondverzekerd.nl (Deze link gaat naar een andere website) kunt u de vergoedingenlijsten per pakket opzoeken (bij 'Zoek uw gemeente' moet u 'Maashorst' invullen). Daar vindt u ook de premie en de gemeentelijke bijdrage (bijzondere bijstand) per pakket.

In onderstaande tabel ziet u de hoogte van de bijzondere bijstand per pakket.

Overzicht pakketten

Pakket Naam pakket Tarieven vanaf 1 januari 2023 (per maand)
CZ: Extra Zorg-op-maat polis Gemeenten Extra € 21,00 + premie
CZ: Extra uitgebreid

Zorg-op-maat polis Gemeenten Extra Uitgebreid

€ 41,00 + premie
VGZ: Uitgebreid
compleet
VGZ Gemeentepakket Compleet € 21,00 + premie
VGZ: Uitgebreid extra
compleet
VGZ Gemeentepakket Compleet Met verzekeren eigen risico € 385,- € 41,00 + premie

De pakketten Extra Uitgebreid van CZ en Compleet met verzekeren eigen risico van VGZ zijn speciaal bedoeld voor mensen met hoge zorgkosten. Bijvoorbeeld als u eerder gebruik maakte van landelijke regelingen als de Wtcg en CER, of de regeling bijzondere bijstand voor chronisch zieken, gehandicapten en ouderen van de gemeente. Deze pakketten geven een (hogere) vergoeding voor mensen die veel zorg nodig hebben, bijvoorbeeld wanneer u een chronische aandoening hebt. Als u kiest voor het pakket CZ extra uitgebreid, bent u verplicht het eigen risico vooraf gespreid (in delen) te betalen.

Voorwaarden collectieve zorgverzekering

Let op: u kunt gedurende het jaar slechts instappen in de volgende gevallen: 

Aanmelden collectieve zorgverzekering

U kunt zich aanmelden via de website www.gezondverzekerd.nl (Deze link gaat naar een andere website). Kies daar voor: 'gemeente Maashorst' en de rest wijst zich vanzelf.

Als u zich aanmeldt voor de aanvullende verzekering, wordt er een aanvraag voor de bijzondere bijstand naar de gemeente gestuurd. U hoeft dus geen aparte aanvraag bijzondere bijstand hiervoor in te dienen. De bijzondere bijstand vergoedt een deel van de aanvullende premie. U krijgt binnen 8 weken bericht of u de bijzondere bijstand ontvangt en deel kan nemen aan de collectieve aanvullende verzekering. De gekozen zorgverzekeraar regelt de opzegging van uw huidige zorgverzekering.

Wijzigingen doorgeven

Let op: als u gebruik maakt van de collectieve aanvullende zorgverzekering en u hiervoor bijzondere bijstand ontvangt, bent u verplicht om wijzigingen in uw (woon)situatie en wijzigingen in bijvoorbeeld uw inkomen aan ons door te geven. Hiermee voorkomt u dat wij onterecht bijzondere bijstand betalen. Hier kunt u een boete voor krijgen. Wijzigingen geeft u door met het wijzigingsformulier (zodra deze beschikbaar is, vindt u het formulier op deze pagina).

Meer informatie

Meer informatie over de verschillende pakketten kunt u vinden op de websites van de beide zorgverzekeraars: voor CZ is dat op www.cz.nl/gemeenten (Deze link gaat naar een andere website) en voor VGZ is dat op www.vgz.nl/gemeentepakket (Deze link gaat naar een andere website), Informatie kunt u ook vinden op de website www.gezondverzekerd.nl (Deze link gaat naar een andere website). Op die laatste website kunt u de inhoud van de pakketten (vergoedingen) ook vergelijken.

Hoe tevreden bent u over deze pagina van de website?