Individuele inkomenstoeslag

Een individuele inkomenstoeslag is een geldbedrag dat gemeenten kunnen geven aan mensen die drie jaar of langer van alleen een laag inkomen leven. U kunt één keer per jaar een toeslag ontvangen.

Voorwaarden individuele inkomenstoeslag

Om voor de individuele inkomenstoeslag in aanmerking te komen, moet u aan een aantal voorwaarden voldoen. De belangrijkste voorwaarden zijn:

Let op: als u in een schuldregeling zit, moet u de ontvangst van de individuele inkomenstoeslag melden bij de Gemeentelijk Kredietbank (GKB) of de Kredietbank Nederland (KBN). Het wordt namelijk als inkomen aangemerkt bij de berekening van uw Vrij te laten bedrag (Vtlb- berekening). Al uw inkomsten boven het Vtlb moeten afgedragen worden aan uw schuld. Dit volgt uit de Recofa- richtlijn, berekening Vtlb § 6.2.

Aanvragen individuele inkomenstoeslag

U kunt een aanvraag indienen voor de individuele inkomenstoeslag:

Stuur uw ondertekende aanvraag en eventuele bijlagen naar de gemeente Maashorst, t.a.v de afdeling Sociaal Domein, Postbus 83, 5400 AB Uden. Of deponeer ze in de brievenbus van het gemeentehuis.

Hoe tevreden bent u over deze pagina van de website?