Activiteitenfonds

Heeft u een laag inkomen en is het voor u financieel niet mogelijk om mee te doen aan maatschappelijke activiteiten, zoals zwembadbezoek, muzieklessen, lidmaatschap van een (sport)club of bibliotheek? Dan kunt u een beroep doen op het activiteitenfonds.

Is het voor u financieel niet mogelijk om uw kind(eren) mee te laten doen aan activiteiten? Misschien kunnen we helpen. Kijk op de pagina Kindpakket.

Voorwaarden activiteitenfonds

Om een bijdrage vanuit het activiteitenfonds aan te vragen, moet u aan onderstaande voorwaarden voldoen: 

U mag het geld van het activiteitenfonds gebruiken voor: 

Let op: bewaar bewijs waaruit blijkt dat u het geld heeft gebruikt voor een van de bovenstaande activiteiten. Achteraf kunnen wij u hierom vragen.

Aanvragen activiteitenfonds

Er zijn twee manieren om een aanvraag in te dienen. Lees hieronder welke wijze op u van toepassing is.

Stuur uw ondertekende aanvraag en eventuele bijlagen naar de gemeente Maashorst, t.a.v de afdeling Sociaal Domein, Postbus 83, 5400 AB Uden. Of deponeer ze in de brievenbus van het gemeentehuis.

Hoe tevreden bent u over deze pagina van de website?