Voedselbank

Voor mensen met een zeer laag inkomen geeft de Voedselbank voedselpakketten. De Voedselbank Veghel doet dit voor mensen uit Maashorst. De voedselpakketten zijn bedoeld als noodhulp voor mensen die een korte tijd financieel echt niet rond kunnen komen.

De Voedselbank Veghel verzorgt het geven van de pakketten. Een medewerker van de gemeente kijkt eerst of je aan de voorwaarden voldoet. Samen met jou kijken we naar de reden dat jouw inkomen zo laag is. In principe krijg je voedselpakketten voor maximaal 3 maanden. Het is echt een tijdelijke vorm van hulp. In die periode moet je er alles aan doen om jouw situatie zelf te verbeteren, eventueel met hulp van de gemeente of een andere organisatie. Als het na 3 maanden toch nog nodig is om het voedselpakket te krijgen, dan kun je een nieuwe melding doen. Het aanmeldformulier en de toestemmingsverklaring moet je dan opnieuw inleveren. Je krijgt dan ook een gesprek met een schulddienstverlener. Samen brengen jullie dan jouw schulden in beeld. En kijken jullie naar hoe jouw situatie verbeterd kan worden.

Voorwaarden Voedselbank

Bij de beoordeling van de aanmelding voor een voedselpakket gaat de Voedselbank Nederland uit van het besteedbaar inkomen per maand. Dat is het inkomen dat mensen maandelijks overhouden voor voeding, kleding enzovoorts. Dus wat er overblijft na betaling van vaste lasten zoals huur, gas, water, licht enzovoorts. Als het besteedbaar inkomen van een huishouden per maand lager ligt dan hieronder is aangegeven, komt het huishouden in aanmerking voor een voedselpakket:

Soort huishouden Besteedbaar inkomen per maand
Eenpersoonshuishouden € 315,00
Elke persoon extra (zowel kind als volwassene) € 115,00 extra per persoon

Om te beoordelen of jij gebruik kunt maken van de Voedselbank, moet je bewijsstukken laten zien van jouw inkomen (salarisstroken, uitkeringsspecificaties etc.) en jouw vermogen (bankafschriften van betaal- en spaarrekeningen). Welke bewijsstukken dit zijn, staat in het aanmeldformulier.

Aanmelden Voedselbank

Je kunt op 2 manieren je aanmelden bij de Voedselbank:

1. Digitaal aanvragen

Aanvragen Voedselpakket (Deze link gaat naar een andere website)

Om je digitaal aan te melden moet je inloggen met DigiD. Heb je nog geen DigiD? Ga dan naar www.digid.nl (Deze link gaat naar een andere website). Heb je een partner? Dan moet jouw partner ook inloggen met DigiD.

Je kunt het formulier op elk moment opslaan en later verder gaan. Pas als je het formulier verstuurt, vraag je een Voedselpakket aan.

Namens een ander aanvragen

Volgens de wet mag jouw DigiD alleen door jou zelf of in jouw aanwezigheid gebruikt worden. Heb je geen bewindvoerder en wil je iemand namens jou het Voedselpakket laten aanvragen. Dan moet je die persoon machtigen om jouw DigiD te gebruiken Ga naar de website van DigiD (Deze link gaat naar een andere website).

Bewindvoerder

Heb je een bewindvoerder? Je kunt je bewindvoerder geen machtiging geven. Je moet er dus bij zijn om het Voedselpakket digitaal aan te vragen. Kan dit niet? Dan kan je bewindvoerder het Voedselpakket schriftelijk aanvragen.

Hulp nodig?

Heb je moeite met het invullen van het digitaal aanvraagformulier? Ons Welzijn heeft op diverse plekken in Maashorst inloopspreekuren waarop ze jou kunnen helpen. Kijk voor actuele locaties en openingstijden op de website van Ons Welzijn (Deze link gaat naar een andere website) en ga naar Maashorst.

2. Schriftelijk aanvragen

Lukt het niet om het formulier digitaal in te vullen of heb je geen DigiD? Download dan het Aanmeldingsformulier Voedselpakket (PDF, 118.6 kB). Print het formulier, vul het in en stuur het per post naar: Gemeente Maashorst, Postbus 83, 5400 AB te Uden t.a.v. team bedrijfsvoering Domein Sociaal’.

Screening

Nadat wij jouw aanvraag met de bewijsstukken hebben gekregen, zullen wij een screening doen. We bekijken of je aan de voorwaarden voldoet voor een voedselpakket. Soms nodigen wij je uit voor een gesprek om te kijken hoe je (eventueel met hulp van de gemeente of een andere organisatie) zelf kunt zorgen dat jouw inkomen weer genoeg wordt. Als je in aanmerking komt voor het voedselpakket, krijg je een brief met daarin alle informatie over het ophalen van het pakket.

De voedselpakketten worden gemaakt en uitgedeeld door de vrijwilligers van de Voedselbank. Gemeente Maashorst voert alleen de screening uit. In verband met jouw privacy geven wij aan de Voedselbank niet meer gegevens dan nodig voor het geven van de pakketten en de analyse van de aantallen gebruikers. Jouw gegevens worden nergens anders voor gebruikt.

Meer informatie

Heb je vragen over de Voedselbank? Dan kun je bellen naar de Centrale Toegang Sociaal Domein: 0413 - 28 19 11.

Hoe tevreden ben je over deze pagina van de website?