Voedselbank

Voor mensen met een zeer laag inkomen verstrekt de Voedselbank voedselpakketten. De Voedselbank Veghel doet dit voor mensen uit Maashorst. De voedselpakketten zijn bedoeld als noodhulp voor mensen die voor kortere tijd financieel echt niet rond kunnen komen.

De Voedselbank Veghel verzorgt de verstrekking van de pakketten. Een medewerker van de gemeente kijkt of u aan de voorwaarden voldoet. Samen met u wordt er gekeken wat de reden is dat uw inkomen zo laag is. Het uitgangspunt is dat er een voedselpakket wordt verstrekt voor een periode van maximaal 3 maanden. Het is echt een tijdelijke voorziening. In die periode moet u er alles aan doen om uw situatie zelf te verbeteren, eventueel met hulp van de gemeente of een andere hulpverlenende organisatie. Als het na 3 maanden toch nog nodig is om het voedselpakket te blijven ontvangen, dan kunt u een nieuwe melding doen. Het aanmeldformulier en de toestemmingsverklaring moet u dan opnieuw inleveren. U krijgt dan ook een gesprek met een schulddienstverlener. Samen brengt u dan uw schuldensituatie in beeld en wordt bekeken hoe uw situatie verbeterd kan worden.

Voorwaarden Voedselbank

Bij de beoordeling van de aanmelding voor een voedselpakket gaat de Voedselbank Nederland uit van het besteedbaar inkomen per maand. Dat is het inkomen dat mensen maandelijks overhouden voor voeding, kleding enzovoorts. Dus wat er overblijft na betaling van vaste lasten zoals huur, gas, water, licht enzovoorts. Als het besteedbaar inkomen van een huishouden per maand lager ligt dan hieronder is aangegeven, komt het huishouden in aanmerking voor een voedselpakket:

Soort huishouden Besteedbaar inkomen per maand
Eenpersoonshuishouden € 300,00
Elke persoon extra (zowel kind als volwassene) € 110,00 extra per persoon

Om te beoordelen of u gebruik kunt maken van de Voedselbank, moet u bewijsstukken laten zien van uw inkomen (salarisstroken, uitkeringsspecificaties etc.) en uw vermogen (bankafschriften van betaal- en spaarrekeningen). Welke bewijsstukken dit zijn, staat in het aanmeldingsformulier.

Aanmelden Voedselbank

Om u aan te melden voor een voedselpakket van de Voedselbank, gebruikt u onderstaande knop.

Aanmelden voedselpakket Voedselbank

Lukt het niet om het formulier digitaal in te vullen of heeft u geen DigiD? Download dan het Aanmeldingsformulier Voedselpakket (PDF, 64.6 kB) en de Toestemmingsverklaring (PDF, 19.4 kB). Print de formulieren, vul deze in en stuur alles per post naar: Gemeente Maashorst, Postbus 83, 5400 AB te Uden t.a.v. team bedrijfsvoering Domein Sociaal’.

Screening

Nadat wij uw formulieren met de bewijsstukken hebben ontvangen, zullen wij een screening doen. We bekijken of u aan de voorwaarden voldoet om in aanmerking te komen voor een voedselpakket. Soms nodigen wij u uit voor een gesprek om te kijken hoe u (eventueel met hulp van de gemeente of een andere hulpverlenende instantie) zelf kunt zorgen dat uw inkomen weer toereikend wordt. Als u in aanmerking komt voor het voedselpakket, krijgt u een brief met daarin alle nodige informatie over het ophalen van het pakket.

De voedselpakketten worden samengesteld en verstrekt door de vrijwilligers van de Voedselbank. Gemeente Maashorst voert alleen de screening uit voorafgaand aan het verstrekken van het pakket. In verband met uw privacy geven wij aan de Voedselbank niet meer gegevens dan nodig voor de uitreiking van de pakketten en de analyse van de aantallen gebruikers. Uw gegevens worden niet voor andere doeleinden gebruikt.

Meer informatie

Heeft u vragen over de Voedselbank? Dan kunt u bellen naar de Centrale Toegang Sociaal Domein: 0413 - 28 19 11.

Hoe tevreden bent u over deze pagina van de website?