Normen inkomen en vermogen minimaregelingen

Wij bieden allerlei regelingen voor mensen met een laag inkomen. Dit noemen we minimaregelingen. Je komt in aanmerking voor bijvoorbeeld de bijzondere bijstand, het activiteitenfonds of een Kindpakket-regeling als je een inkomen hebt van minder dan 120% van de bijstandsnorm. En weinig eigen vermogen hebt. 

Op deze pagina lees je wat dit precies betekent. En wat we wel en niet meetellen als inkomen of vermogen.

Is mijn inkomen lager dan 120% van de bijstandsnorm?

Leefsituatie Maximaal inkomen per maand excl. vakantietoeslag* Maximaal inkomen per maand incl. vakantietoeslag*
Je bent alleenstaand en tussen 21 jaar en pensioenleeftijd € 1.463,57 € 1.540,60
Je bent een alleenstaande ouder en tussen 21 jaar en pensioenleeftijd € 1.463,57 € 1.540,60
Je bent getrouwd of woont samen en tussen 21 jaar tot pensioenleeftijd € 2.090,81 € 2.200,85
Je bent alleenstaand en gepensioneerd € 1.625,36 € 1.710,91
Je bent getrouwd of woont samen en gepensioneerd € 2.202,84 € 2.318,78
Alleenstaande personen in een inrichting € 487,81
Getrouwde personen in een inrichting €758,77

*Normen geldend vanaf 1 januari 2024

Let op: aan deze normen kunnen geen rechten worden ontleend. In sommige situaties gelden afwijkende normen.

Wat hoort wel en niet bij mijn inkomen?

Wél inkomen: alle inkomsten uit werk, uitkering, pensioen, alimentatie, kamerverhuur, kostgeld, studiefinanciering.

Geen inkomen: zorgtoeslag, kinderopvangtoeslag, huurtoeslag, heffingskorting Belastingdienst en of vergoedingen (bijvoorbeeld schadevergoedingen).

Hoeveel vermogen mag ik hebben?

De beschikbare geldmiddelen van jouzelf, jouw partner en inwonende kinderen bepalen de hoogte van jouw vermogen. Schulden mag je van jouw vermogen aftrekken.

Leefsituatie Maximaal vermogen
Je bent getrouwd of woont samen € 15.150,00
Je bent een alleenstaande ouder met kind(eren) tot 18 jaar € 15.150,00
Je bent alleenstaand € 7.575,00

Wat zijn beschikbare geldmiddelen?

Beschikbare geldmiddelen zijn waardevolle dingen die je kunt hebben. Beschikbare geldmiddelen zijn:

Deze geldmiddelen tellen niet mee:

Hoe tevreden ben je over deze pagina van de website?