Bijstandsuitkering aanvragen 27 jaar of jonger

Ben je jonger dan 27 jaar en wil je een bijstandsuitkering aanvragen? Als je tijdelijk geen werk of andere inkomsten hebt, kan het zijn dat je recht hebt op een bijstandsuitkering.

Maar uitgangspunt is: iedereen die in Nederland woont, moet zelf voor een inkomen zorgen. Een bijstandsuitkering is tijdelijk, tot je weer werk of andere inkomsten hebt.

Hoe vraag je een bijstandsuitkering aan?

Als je 18 tot 27 jaar bent en je wil een bijstandsuitkering aanvragen, dan krijg je eerst een zoekperiode van 4 weken.

De 4 weken zoekperiode gaat in op de dag dat je je aangemeld hebt op www.werk.nl (Deze link gaat naar een andere website). Maar werk gaat voor een uitkering! Je gaat dus actief op zoek naar werk. Al het werk wat algemeen geaccepteerd is, is passend. Er wordt in principe geen rekening gehouden met opleiding, werkervaring, reisafstand of de hoogte van het salaris.

Wat betekent de zoekperiode?

Tijdens de zoekperiode van 4 weken doe je er alles aan om de uitkeringsaanvraag te voorkomen. Je onderzoekt de mogelijkheid om terug te gaan naar school, te gaan studeren of gaat actief op zoek naar werk. Tijdens de zoekperiode heb je de volgende verplichtingen:

Als je je tijdens de zoekperiode onvoldoende hebt ingezet, kan de gemeente besluiten jouw uitkeringsaanvraag niet in behandeling te nemen, te weigeren of tijdelijk de hoogte van de uitkering te verlagen.

Scholingsplicht

De gemeente onderzoekt ook of je niet (terug) kunt naar school. Een uitkering aanvragen is dan niet meer aan de orde. Dit geldt zeker wanneer je geen startkwalificatie hebt. Een startkwalificatie betekent dat je een diploma hebt op HAVO-, VWO- of MBO2-niveau. Als je in staat bent om een opleiding met studiefinanciering te volgen, heb je geen recht op een uitkering. Soms kun je niet meteen met een opleiding starten, dan is het in sommige gevallen mogelijk een uitkering te ontvangen voor de tussenliggende periode.

Wat als mijn WW binnenkort stopt?

Dan kun je een uitkering aanvragen grond van de Participatiewet. In die situatie geldt dat de laatste 4 weken van je WW-uitkering als zoekperiode worden beschouwd. Dit komt omdat je tijdens een WW-uitkering ook een sollicitatieplicht hebt.

Na de zoekperiode

Wij hopen dat het lukt om naar school te gaan, te gaan studeren of een baan te vinden. Lukt dat niet? Dan krijg je 4 weken na de meldingsdatum van de arbeidsconsulent een seintje dat je de bijstandsaanvraag kunt indienen. Ga weer naar www.werk.nl (Deze link gaat naar een andere website) en daar vul je het aanvraagformulier in. Vul alle vragen in, kruis aan en zorg dat je de gevraagde bewijsstukken inlevert bij de gemeente. Zorg ook voor alle gegevens over pogingen om werk te vinden tijdens je zoekperiode.

De gemeente beoordeelt of je genoeg je best hebt gedaan tijdens de zoekperiode. Als je niet volledig aan de verplichtingen hebt voldaan, dan kan de gemeente de uitkering tijdelijk verlagen. Heb je helemaal niet voldaan aan de verplichtingen, dan krijgt je geen uitkering. Je moet je dan opnieuw melden als je toch een uitkering wit en vanaf dat moment gaat de wettelijke zoekperiode van 4 weken opnieuw in.

Vragen?

Het UWV heeft tot taak om je in te schrijven als werkzoekende en de gemeente bepaalt of je recht hebt op een uitkering en hoe hoog die uitkering zal zijn. Wilt je meer weten? Kijk dan op de website van de Rijksoverheid (Deze link gaat naar een andere website) of neem contact op met de Centrale Toegang Sociaal Domein via 0413 - 28 19 11.

Hoe tevreden ben je over deze pagina van de website?