Bijstandsuitkering aanvragen 27 jaar of jonger

Bent u jonger dan 27 jaar en wilt u een bijstandsuitkering aanvragen? Als u tijdelijk geen werk of andere inkomsten hebt, kan het zijn dat u recht heeft op een bijstandsuitkering

Maar uitgangspunt is: iedereen die in Nederland woont, moet zelf voor een inkomen zorgen. Een bijstandsuitkering is tijdelijk, tot u weer werk of andere inkomsten heeft.

Hoe vraagt u een bijstandsuitkering aan?

Let op: als u 18 tot 27 jaar bent en u wilt een bijstandsuitkering aanvragen, dan krijgt u eerst een zoekperiode van 4 weken.

De 4 weken zoekperiode gaat in op de dag dat u zich aangemeld heeft op www.werk.nl (Deze link gaat naar een andere website). Maar werk gaat voor een uitkering! U gaat dus actief op zoek naar werk. Al het werk wat algemeen geaccepteerd is, is passend. Er wordt in principe geen rekening gehouden met opleiding, werkervaring, reisafstand of de hoogte van het salaris.

Wat betekent de zoekperiode?

Tijdens de zoekperiode van 4 weken doet u er alles aan om de uitkeringsaanvraag te voorkomen. U onderzoekt de mogelijkheid om terug te gaan naar school, te gaan studeren of u gaat actief op zoek naar werk. Tijdens de zoekperiode heeft u de volgende verplichtingen: 

Als u zich tijdens de zoekperiode onvoldoende hebt ingezet, kan de gemeente besluiten uw uitkeringsaanvraag niet in behandeling te nemen, te weigeren of u te korten op de hoogte van uw uitkering.

Scholingsplicht

De gemeente onderzoekt ook of u niet (terug) kunt naar school. Een uitkering aanvragen is dan niet meer aan de ord. Dit geldt zeker wanneer u geen startkwalificatie heeft. Een startkwalificatie betekent een diploma hebt op HAVO-, VWO- of MBO2-niveau. Als u in staat bent om een opleiding met studiefinanciering te volgen, heeft u geen recht op een uitkering. Soms kunt u niet meteen met een opleiding starten, dan is het in sommige gevallen mogelijk een uitkering te ontvangen voor de tussenliggende periode.

Wat als mijn WW binnenkort stopt?

Dan kunt u een uitkering aanvragen grond van de Participatiewet. In die situatie geldt dat de laatste 4 weken van uw WW-uitkering als zoekperiode worden beschouwd. Dit komt omdat u tijdens een WW-uitkering ook een sollicitatieplicht hebt.

Na de zoekperiode

Wij hopen dat het lukt om naar school te gaan, te gaan studeren of een baan te vinden. Lukt dat niet? Dan krijgt u 4 weken na de meldingsdatum van de arbeidsconsulent een seintje dat u de bijstandsaanvraag kunt indienen. Ga weer naar www.werk.nl (Deze link gaat naar een andere website) en daar vult u het aanvraagformulier in. Vul alle vragen in, kruis aan en zorg dat u de gevraagde bewijsstukken inlevert bij de gemeente. Zorg ook voor alle gegevens over pogingen om werk te vinden tijdens uw zoekperiode.

De gemeente beoordeelt of u genoeg uw best hebt gedaan tijdens de zoekperiode. Als u niet volledig aan de verplichtingen hebt voldaan, dan kan de gemeente de uitkering tijdelijk verlagen. Heeft u helemaal niet voldaan aan de verplichtingen, dan krijgt u geen uitkering. U moet zich dan opnieuw melden als u toch een uitkering wilt en vanaf dat moment gaat de wettelijke zoekperiode van 4 weken opnieuw in.

Vragen?

Het UWV heeft tot taak u in te schrijven als werkzoekende en de gemeente bepaalt of u recht heeft op een uitkering en hoe hoog die uitkering zal zijn. Wilt u meer weten? Kijk dan op de website van de Rijksoverheid (Deze link gaat naar een andere website) of neem contact op met de Centrale Toegang Sociaal Domein via 0413 - 28 19 11.

Hoe tevreden bent u over deze pagina van de website?