Inwonersplatforms

Gemeente Maashorst bestaat uit zes kernen, te weten Uden, Schaijk, Zeeland, Volkel, Odiliapeel en Reek. In deze kernen zijn in totaal tien inwonersplatforms actief. Schaijk, Reek, Zeeland, Volkel en Odiliapeel hebben elk één platform. Uden is verdeeld over vijf platforms.

De vorm van zo’n platform verschilt per gebied.  We hebben gebiedsplatforms, initiatiefgroepen en dorpsraden. Zij houden zich allemaal bezig met de leefbaarheid in hun gebied.

De inwonersplatforms adviseren de gemeente daarnaast gevraagd en ongevraagd over zaken die in hun gebied spelen en/of denken mee over burgerparticipatie.

Platforms per kern

Samen met het buitengebied zijn deze drie kernen opgedeeld in 7 gebieden. Elk gebied bestaat uit een aantal wijken. In elk gebied is een Gebiedsplatform of Dorpsraad actief.

Kern Wijk Contact
Odiliapeel Alle wijken website of 
peelsplatform@odiliapeel.com
Reek Alle wijken website
Schaijk Alle wijken website 
Uden Centrum | Hoevenseveld | Schutveld website of
Facebookpagina
Uden Raam | Melle | Hoeven platform-oost@uden.nl
Uden Moleneind-Groenewoud | Bogerd-Vijfhuis | Bitswijk platform-west@uden.nl of 
website
Uden Uden-Zuid | Zoggel | Flatwijk

platform-zuid@uden.nl
Facebookpagina

Uden Buiten de kom Uden website of desiree.verhagen@udenbuiten.nl  
Volkel Alle wijken dorpsraadvolkel@gmail.com of 
website
Zeeland Alle wijken Initiatief Zeeland 
Stichting Dorpshuis Zeeland

Hoe tevreden bent u over deze pagina van de website?