Inwonersplatforms

Gemeente Maashorst bestaat uit zes kernen, te weten Uden, Schaijk, Zeeland, Volkel, Odiliapeel en Reek. In deze kernen zijn in totaal tien inwonersplatforms actief. Schaijk, Reek, Zeeland, Volkel en Odiliapeel hebben elk één platform. Uden is verdeeld over vijf platforms.

De vorm van zo’n platform verschilt per gebied.  We hebben gebiedsplatforms, initiatiefgroepen en dorpsraden. Zij houden zich allemaal bezig met de leefbaarheid in hun gebied.

De inwonersplatforms adviseren de gemeente daarnaast gevraagd en ongevraagd over zaken die in hun gebied spelen en/of denken mee over burgerparticipatie.

Platforms per kern

Samen met het buitengebied zijn deze drie kernen opgedeeld in 7 gebieden. Elk gebied bestaat uit een aantal wijken. In elk gebied is een Gebiedsplatform of Dorpsraad actief.

Kern Wijk Contact
Odiliapeel Alle wijken
Reek Alle wijken
Schaijk Alle wijken
Uden Centrum, Hoevenseveld, Schutveld
Uden Raam, Melle, Hoeven platform-oost@gemeentemaashorst.nl
Uden Moleneind-Groenewoud, Bogerd-Vijfhuis, Bitswijk
Uden Uden-Zuid, Zoggel, Flatwijk
Uden Buiten de kom Uden
Volkel Alle wijken
Zeeland Alle wijken

Hoe tevreden ben je over deze pagina van de website?